Pozew o zwrot pożyczki

UWAGA! Jeśli dochodzimy kwoty poniżej 20.000 zł pozew należy złożyć na urzędowym formularzu w postępowaniu uproszczonym.
Poniższy wzór dotyczy powództw o zapłatę kwoty powyżej 20.000 zł.

Kliknij aby pobrać plik