Pełnomocnictwo Ogólne

pozwala dokonywać w imieniu Mocodawcy wyłącznie czynności zwykłego zarządu

Kliknij aby pobrać plik