Sąd Rejonowy w Szczytnie

ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno
Woj. Warmińsko-Mazurskie

sad.rejonowy@szczytno.sr.gov.pl

89) 624 32 49

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (89) 624 71 13, (89) 624 71 14
e-mail: obsluga.interesantow@szczytno.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 14:00

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
Bank: NBP O/O Olsztyn, konta numer:
I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3093 0040 4600 0001
II Wydział Karny 05 1010 0055 3093 0040 4600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3093 0040 4600 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 21 1010 0055 3093 0040 4600 0005
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3093 0040 4600 0022

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
Bank: NBP O/O Olsztyn , konto numer:
92 1010 1397 0081 4913 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
Bank: BGK O/Olsztyn, konta numer:
26 1130 1017 0021 1002 4590 0004 (waluta - PLN)
96 1130 1017 0021 1002 4590 0005 (waluta - USD)
80 1130 1017 0021 1002 4590 0002 (waluta - EUR)
10 1130 1017 0021 1002 4590 0001 (waluta - CHF)
53 1130 1017 0021 1002 4590 0003 (waluta - GBP)

Wydatki budżetowe
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer:
08 1010 1397 0081 4922 3000 0000

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer:
41 1010 1397 0081 4918 9110 1000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank: BGK O/Olsztyn, konto numer:
65 1130 1189 0025 0135 4620 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Luma Beata - pok. 101
tel.: (89) 624 71 19
fax: (89) 624 71 01
e-mail: cywilny@szczytno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu:
Żaneta Wrzosek - pok. 210
tel.: (89) 624 71 23
fax: (89) 624 71 02
e-mail: karny@szczytno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bechta - pok. 116
tel.: (89) 624 71 28
fax: (89) 624 71 03
e-mail: rodzinny@szczytno.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Iwona Szymoniak - pok. 20
tel.: (89) 624 71 35
fax: (89) 624 71 05
e-mail: wkw@szczytno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Szczytno oraz gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark