Sąd Rejonowy w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn
Woj. Warmińsko-Mazurskie

boi.srolsztyn@olsztyn.sr.gov.pl

(89) 523 02 80

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (89) 523 02 82, (89) 523 02 83, (89) 523 02 84, (89) 523 02 85
e-mail: boi.srolsztyn@olsztyn.sr.gov.pl

Biuro Podawcze:
tel.: (89) 523 02 86, (89) 523 02 87
e-mail: biuro.podawcze@olsztyn.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30 (z zastrzeżeniem, że ostatnie zamówienie akt i przeglądanie akt następuje o godzinie 14:00)
W poniedziałki po godzinie 15:00 akta udostępniane są stronom w Sekretariatach Wydziałów, po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatem wydziału

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Dochody Budżetowe:
Wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste

I Wydział Cywilny:
07 1010 0055 3023 0040 4500 0001
II Wydział Karny:
77 1010 0055 3023 0040 4500 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
50 1010 0055 3023 0040 4500 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
23 1010 0055 3023 0040 4500 0004
V Wydział Gospodarczy:
93 1010 0055 3023 0040 4500 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
66 1010 0055 3023 0040 4500 0006
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego:
12 1010 0055 3023 0040 4500 0008
X Wydział Cywilny:
55 1010 0055 3023 0040 4500 0010

Depozyty Sądowe:
Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia
BGK O/Olsztyn
85 1130 1017 0021 1002 3890 0004

Zaliczki na wydatki (np na biegłego, świadka, kuratora, ogłoszenia w prasie)
NBP o/Olsztyn
93 1010 1397 0032 4513 9801 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
BGK o/Olsztyn
19 1130 1189 0025 0130 0920 0002

Konto ogólne dochodów budżetowych NBP:
08 1010 1397 0032 4522 3100 0000

UWAGA !!!
Od 01 stycznia 2015 r. wpłaty z tytułu sum depozytowych nie będą przyjmowane w
kasie Sądu – tylko i wyłącznie na rachunek bankowy w BGK.

Konta walutowe:
Konto USD: 58 1130 1017 0021 1002 3890 0005
Konto EUR: 42 1130 1017 0021 1002 3890 0002
Konto CHF: 69 1130 1017 0021 1002 3890 0001
Konto GBP: 15 1130 1017 0021 1002 3890 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Rogalska (III piętro)
fax: (89) 523 02 74
e-mail: Icywilny@olsztyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Joanna Kaszuba - pok. 158 (I piętro)
tel.: (89) 523 01 75, (89) 523 01 48, (89) 523 01 42, (89) 523 01 59, (89) 523 01 64
fax: (89) 5230 107
e-mail: IIkarny@olsztyn.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Grażyna Michalska
tel.: (89) 523 01 57
fax: (89) 523 02 75

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Weidner - pok. 231 (II piętro)
tel.: (89) 523 02 05
fax: (89) 523 02 20
e-mail: IIIrodzinny@olsztyn.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Małgorzata Kisła - pok. 26, 27, 28 (parter)
tel.: (89) 523 01 56

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Partyzantów 70, 10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kuczyńska - pok. 102 (I piętro)
tel.: (89) 521 17 46, (89) 521 17 66
e-mail: IVpracy@olsztyn.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
ul. Artyleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Róża Niewiadomska - pok. 117 (parter)
tel.: (89) 676 03 05, (89) 676 03 02
fax: (89) 676 03 41
e-mail: Vgospodarczy@olsztyn.sr.gov.pl
-Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Ewa Janus - pok. 109 (parter)
tel.: (89) 676 03 03, (89) 676 03 06

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Alicja Sadowska - pok. 5 (parter)
fax: (89) 523 02 01
e-mail: VIkw@olsztyn.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Partyzantów 70, 10-523 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Beata Kursa - pok. 202
tel.: (89) 521 17 54
fax: (89) 535 41 52
e-mail: beata.kursa@olsztyn.sr.gov.pl oraz krs.olsztyn8@olsztyn.sr.gov.pl
- Sekcja I (Rejestr przedsiębiorców i dłużników niewypłacalnych)
Kierownik Sekretariatu
Joanna Kohls-Mandradżjew - pok. 207
tel.: (89) 521 17 59
- Sekcja II (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej)
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Nawrocka-Banach - pok. 212
tel.: (89) 521 17 64

X Wydział Cywilny
Kierownik Wydziału
Barbara Roman - pok. 337-339, 322, 326, 325, 328, 331, 333, 227 (piętro III)
tel.: (89) 523 01 10, (89) 523 01 79, (89) 523 02 16, (89) 523 01 83, (89) 523 01 96, (89) 523 01 17, (89) 523 01 80, (89) 523 01 31, (89) 523 01 03, (89) 523 01 95
fax: (89) 523 01 23
e-mail: Xcywilny@olsztyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Olsztyn oraz gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki