Sąd Rejonowy w Nidzicy

ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica
Woj. Warmińsko-Mazurskie

(89) 521 59 59

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (89) 521 59 52
e-mail: biuro.podawcze@nidzica.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 14:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Konta bankowe:
Konta bankowe osobne dla każdego wydziału:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)* :

I Wydział Cywilny
NBP O/O Olsztyn
21101000551273005049000001

II Wydział Karny
NBP O/O Olsztyn
91101000551273005049000002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Olsztyn
64101000551273005049000003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Olsztyn
37101000551273005049000004

*NBP O/O Olsztyn 48 1010 0055 1273 0050 4900 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Nidzicy

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Konta Sądu Rejonowego w Nidzicy:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP O/O Olsztyn 48 1010 0055 1273 0050 4900 0000* SR Nidzica

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
BGK O/Olsztyn 30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
Waluta PLN 32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD 05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR 86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF 16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP 59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn 95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Szczepkowska - pok. 116
tel.: (89) 521 59 32
fax: (89) 521 59 64

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Łęgowska - pok. 105
tel.: (89) 521 59 34
fax: (89) 521 59 65

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Sztando - pok. 114
tel.: (89) 521 59 33
fax: (89) 521 59 66

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Roman - pok. 7
tel./fax. (89) 521-59-39

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo i Nidzica