Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński
Woj. Warmińsko-Mazurskie

brak danych

(89) 767 83 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (89) 767 83 00
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)*

I Wydział Cywilny
NBP O/O Olsztyn
71 1010 0055 1273 0050 4800 0001

II Wydział Karny
NBP O/O Olsztyn
44 1010 0055 1273 0050 4800 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Olsztyn
17 1010 0055 1273 0050 4800 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Olsztyn
87 1010 0055 1273 0050 4800 0004

*NBP O/O Olsztyn 98 1010 0055 1273 0050 4800 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Konto na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP O/O Olsztyn
98 1010 0055 1273 0050 4800 0000* SR Lidzbark Warmiński

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007
Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)

BGK O/Olsztyn
Waluta PLN 32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD 05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR 86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF 16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP 59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

*NBP O/O Olsztyn
04 1010 1397 0030 9822 3100 0000
Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Konta bankowe
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
KOD BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski „PL”

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Krzywiel - pok. 111
tel.: (89) 767 83 10
fax: (89) 767 83 11
e-mail: cywilny@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Bilkiewicz - pok. 5
tel.: (89) 767 83 20
fax: (89) 767 83 21
e-mail: karny@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Sawicka - pok. 107
tel.: (89) 767 83 30
fax: (89) 767 83 31
e-mail: rodzinny@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Jagustyn - pok 4
tel.: (89) 767 83 40
fax: (89) 767 83 51
e-mail: ksiegi@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Lidzbark Warmiński oraz gminy: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta