Sąd Rejonowy w Kętrzynie

ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn
Woj. Warmińsko-Mazurskie

poczta@ketrzyn.sr.gov.pl

(89) 751 76 06

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów, z wyjątkiem V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Konta bankowe:
opłaty sądowe, koszty spraw cywilnych i karnych , grzywny:
57 1010 1397 0080 7722 3100 0000

wadia, poręczenia i zabezpieczenia
(Bank Gospodarstwa Krajowego):
29 1130 1017 0021 1002 4390 0004 PLN
02 1130 1017 0021 1002 4390 0005 USD
83 1130 1017 0021 1002 4390 0002 EUR
13 1130 1017 0021 1002 4390 0001 CHF
56 1130 1017 0021 1002 4390 0003 GBP

zaliczki
(NBP):
94 1010 1397 0080 7713 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej
- nawiązki, świadczenia pieniężne
(Bank Gospodarstwa Krajowego):
31 1130 1189 0025 0135 0420 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Jusiak - pok. 135
tel.: (89) 751 76 11
fax: (89) 751 76 09
e-mail: cywilny@ketrzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Budrewicz - pok. 14 (I piętro)
tel.: (89) 751 76 20
fax: (89) 751 76 21
e-mail: karny@ketrzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Renata Szpilewska - pok. 109 (II piętro)
tel./fax: (89) 751 76 50
e-mail: rodzinny@ketrzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Drzewiczewska - pok. 9 (I piętro)
tel./fax: (89) 751 76 51
e-mail: pracy@ketrzyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Joanna Pawlun - pok. 38 (I piętro)
tel./fax: (89) 751 76 60
e-mail: wkw@ketrzyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kętrzyn
gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo