Sąd Rejonowy w Biskupcu

ul. Sądowa 4 i 2, 11-300 Biskupiec
Woj. Warmińsko-Mazurskie

brak danych

(89) 715 22 18

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Godziany przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:00

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)*:

Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Biskupcu(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
NBP O/O Olsztyn
51 1010 0055 1273 0050 4700 0000*

I Wydział Cywilny
NBP O/O Olsztyn
24 1010 0055 1273 0050 4700 0001

II Wydział Karny
NBP O/O Olsztyn
94 1010 0055 1273 0050 4700 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Olsztyn
67 1010 0055 1273 0050 4700 0003

V Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Olsztyn
13 1010 0055 1273 0050 4700 0005

*NBP O/O Olsztyn 51 1010 0055 1273 0050 4700 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Biskupcu

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)
BGK O/Olsztyn 30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn
Waluta PLN 32 1130 1017 0021 1002 4190 0004
Waluta USD 05 1130 1017 0021 1002 4190 0005
Waluta EUR 86 1130 1017 0021 1002 4190 0002
Waluta CHF 16 1130 1017 0021 1002 4190 0001
Waluta GBP 59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn 95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

*NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000 Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 4, 11-300 Biskupiec
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Lisowska - pok. 10
tel.: (89) 715 69 46
e-mail: cywilny@biskupiec.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Sądowa 4, 11-300 Biskupiec
Kierownik Sekretariatu
Iwona Mikuło - pok. 5
tel.: (89) 715 29 36
e-mail: karny@biskupiec.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Sądowa 2, 11-300 Biskupiec
Kierownik Sekretariatu
Dorota Cąkała - pok.10
tel./fax: (89) 612 38 61
tel.: (89) 715 26 21, (89) 715 69 47
e-mail: rodzinny@biskupiec.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Sądowa 4, 11-300 Biskupiec
Kierownik Sekretariatu
Urszula Laskowska - pok. 4
tel.: (89) 715 69 55
tel./fax: (89) 715 25 17
e-mail: wkw@biskupiec.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno