Sąd Rejonowy w Bartoszycach

ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Woj. Warmińsko-Mazurskie

boi@bartoszyce.sr.gov.pl

(89) 762 22 96

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów
tel.: (89) 762 22 96
e-mail: boi@bartoszyce.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Konta bankowe:
Konta Sądu Rejonowego w Bartoszycach:
Dochody budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste:
NBP O/Olsztyn
główny rachunek dochodów
64 1010 1397 0080 1922 3100 0000

Do głównego rachunku dochodów przypisane są poszczególne mikrorachunki:
I Wydział Cywilny: 59 1010 0055 3053 0040 4100 0001
II Wydział Karny: 32 1010 0055 3053 0040 4100 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 05 1010 0055 3053 0040 4100 0003
IV Wydział Pracy: 75 1010 0055 3053 0040 4100 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych: 48 1010 0055 3053 0040 4100 0005

Zaliczki sądowe (np.: biegłych, świadka, tłumaczy, opinie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym):
BGK O/Olsztyn
52 1130 1189 0025 0135 3320 0004
Rachunek depozytów PLN (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
76 1130 1017 0021 1002 4490 0004
Rachunek depozytów USD (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
49 1130 1017 0021 1002 4490 0005
Rachunek depozytów EUR (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
33 1130 1017 0021 1002 4490 0002
Rachunek depozytów CHF (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
60 1130 1017 0021 1002 4490 0001
Rachunek depozytów GBP (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
BGK O/Olsztyn
06 1130 1017 0021 1002 4490 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Olsztyn
36 1130 1189 0025 0135 3320 0001

I Wydział Cywilny
ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Kierownik Sekretariatu
Marianna Zapadka - pok. 9
tel./fax: (89) 612 38 12
tel.: (89) 762 22 96 wew. 443
e-mail: cywilny@bartoszyce.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Kierwonik Sekretariatu
Elżbieta Zięba - pok. 1A
tel.: (89) 612 38 11
fax: (89) 762 62 36
e-mail: karny@bartoszyce.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Kierownik Sekretariatu
Bożena Makutynowicz - pok. 26
tel./fax: (89) 612 38 08
e-mail: rodzinny@bartoszyce.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Kierownik Sekretariatu
Halina Daniluk - pok. 17
tel./fax: (89) 612 38 13
e-mail: pracy@bartoszyce.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce
Kierownik Sekretariatu
Dorota Domańska - pok. 6
tel.: (89) 612 38 06
e-mail: wkw@bartoszyce.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawuje nadzór nad

miastem: Bartoszyce i Górowo Iławeckie
gminą: Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol