Sąd Okręgowy w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn
Woj. Warmińsko-Mazurskie

boi@olsztyn.so.gov.pl

(89) 521 61 84

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (89) 521 61 84
e-mail: boi@olsztyn.so.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:45

Czytelnia Akt:
tel.: (89) 521 61 92
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Rezerwacja akt:
- telefonicznie pod nr. telefonu: (89) 521 61 92
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: czytelnia@olsztyn.so.gov.pl.

Biuro Podawcze:
tel. (89) 521 60 05
e-mail: biuro.podawcze@olsztyn.so.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
tel.: (89) 521 60 07
krk@olsztyn.so.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biblioteka Fachowa:
tel.: (89) 521 61 46
e-mail: biblioteka@olsztyn.so.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Obrót Zagraniczny:
tel. (89) 521 60 49
e-mail: oz@olsztyn.so.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 14:45

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00 (przerwa 11:45 - 12:00)

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
Kod BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

Numery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami:
Dochody budżetowe(opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych):

NBP O/O Olsztyn
I Wydział Cywilny 27 1010 0055 1273 0030 0800 0001
II Wydział Karny 97 1010 0055 1273 0030 0800 0002
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 70 1010 0055 1273 0030 0800 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 43 1010 0055 1273 0030 0800 0004
V Wydział Gospodarczy 16 1010 0055 1273 0030 0800 0005
VI Wydział Cywilny Rodzinny 86 1010 0055 1273 0030 0800 0006
VII Wydział Karny Odwoławczy 59 1010 0055 1273 0030 0800 0007
VIII Wydział Wizytacyjny 32 1010 0055 1273 0030 0800 0008
IX Wydział Cywilny Odwoławczy 05 1010 0055 1273 0030 0800 0009
Oddział Finansowy 96 1010 0055 1273 0030 0800 0020
Sekcja ds.windykacji należności w sprawach cywilnych 62 1010 0055 1273 0130 0800 0001
Sekcja wykonawcza przy II Wydziale Karnym 35 1010 0055 1273 0130 0800 0002

NBP O/O Olsztyn
04 1010 1397 0030 9822 3100 0000
tel.: (89) 521 61 73

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony):
BGK O/Olsztyn
30 1130 1189 0025 0134 2920 0007 tel.(89) 612 38 39

Rachunek depozytów PLN (wadia, zabezpieczenia, poręczenia):
BGK O/Olsztyn
32 1130 1017 0021 1002 4190 0004 tel. (89) 612 38 39

Rachunek depozytów USD (wadia, zabezpieczenia, poręczenia):
BGK O/Olsztyn
05 1130 1017 0021 1002 4190 0005 tel. (89) 612 38 39

Rachunek depozytów EUR:
BGK O/Olsztyn
86 1130 1017 0021 1002 4190 0002 tel. (89) 612 38 39

Rachunek depozytów CHF (wadia, zabezpieczenia, poręczenia):
BGK O/Olsztyn
16 1130 1017 0021 1002 4190 0001 tel. (89) 612 38 39

Rachunek depozytów GBP (wadia, zabezpieczenia, poręczenia):
BGK O/Olsztyn
59 1130 1017 0021 1002 4190 0003 tel. (89) 612 38 39

Wydatki budżetowe:
NBP O/O Olsztyn
54 1010 1397 0030 9822 3000 0000 tel.(89) 521 61 72

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
BGK O/Olsztyn
57 1130 1189 0025 0134 2920 0006 tel.(89) 521 61 72

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne):
BGK O/Olsztyn
95 1130 1189 0025 0134 2920 0001 tel. (89) 521 61 72

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Słowikowska - pok. 342 (III) piętro
tel.: (89) 521 61 91
fax: (89) 521 61 01
e-mail: cywilny@olsztyn.so.gov.pl

Sekcja ds. windykacji należności sądowych w sprawach cywilnych
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Ewa Grochowska - pok. 352 (III piętro)
tel.: (89) 521 60 55, (89) 521 60 93
e-mail: sekcja.windykacji@olsztyn.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Urban - pok. 147 (I piętro)
tel.: (89) 521 61 76
fax: (89) 521 60 38
e-mail: karny@olsztyn.so.gov.pl

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Beata Block
fax: (89) 521 60 38
e-mail: karny@olsztyn.so.gov.pl
pok. 158 - koszty i należności
tel.: (89) 521 60 45
pok. 159 - wykonywanie wyroków
tel.: (89) 521 60 48

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Ciereszko - pok. 442 (IV piętro)
tel.: (89) 521 61 93
fax: (89) 521 61 30
e-mail: penitencjarny@olsztyn.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Bojarska - pok. 242 (II piętro)
tel.: (89) 521 60 71
fax: (89) 612 38 43
e-mail: pracy@olsztyn.so.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Kuciejewska - pok. 247 (II piętro)
tel.: (89) 612 38 40
fax: (89) 521 61 33
e-mail: gospodarczy@olsztyn.so.gov.pl

VI Wydział Cywilny Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Sowińska - pok. 346 (III piętro)
tel.: (89) 521 61 04
fax: (89) 521 61 05
e-mail: cywilny.rodzinny@olsztyn.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu:
Wioletta Suraj - pok. 448 (IV piętro)
tel.: (89) 521 61 38
fax: (89) 521 60 59
e-mail: karny.odwolawczy@olsztyn.so.gov.pl

VIII Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Hołubek - pok. 518 (V piętro)
tel.: (89) 521 61 61
fax: (89) 521 60 66
e-mail: wizytacyjny@olsztyn.so.gov.pl

IX Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Ewa Pogorzelska - pok. 143 (I piętro)
tel.: (89) 521 60 35
fax: (89) 612 38 42
e-mail: cywilny.odwolawczy@olsztyn.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bartoszycach Sąd Rejonowy w Biskupcu Sąd Rejonowy w Giżycku Sąd Rejonowy w Kętrzynie Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim Sąd Rejonowy w Mrągowie Sąd Rejonowy w Nidzicy Sąd Rejonowy w Olsztynie Sąd Rejonowy w Piszu Sąd Rejonowy w Szczytnie