Sąd Rejonowy w Zambrowie

ul. al. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów
Woj. Podlaskie

administracja@zambrow.sr.gov.pl

(86) 271 31 07

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

V Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Dochody budżetowe - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się pzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"
I Wydział Cywilny
nr 13 1010 0055 1033 0050 0300 0001
II Wydział Karny
nr 83 1010 0055 1033 0050 0300 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
nr 56 1010 0055 1033 0050 0300 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych
nr 02 1010 0055 1033 0050 0300 0005
Oddział Administracyjno - Finansowy
nr 82 1010 0055 1033 0050 0300 0020

Sumy depozytowe - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW
Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie należy uiszczać na rachunki nr:
Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004
Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005
Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002
Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001
Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:
59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN
51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD
04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR
58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF
69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

Sumy na zlecenie
Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek
nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie, należy uiszczać na rachunek:
nr 53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Danuta Sawicka - pok. 311
tel.: (86) 271 20 66, (86) 271 31 07 wew. 1
e-mail: wcywilny@zambrow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Skrodzka pok. 111
tel.: (86) 271 20 66, (86) 271 31 07 wew. 2
e-mail: wkarny@zambrow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Agata Kosakowska pok. 211
tel.: (86) 271 20 66, (86) 271 31 07 wew. 3
e-mail: wrodzinny@zambrow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Hanna Dziemieszkiewicz pok. 2A
tel.: (86) 271 20 66, (86) 271 31 07 wew. 4
e-mail: kw@zambrow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawuje nadzór nad

miasto: Zambrów oraz gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady