Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Woj. Podlaskie

sr@wysmaz.sr.gov.pl

(86) 477 02 30

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
dla rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym w dni robocze, soboty oraz w dni wolne od pracy: 8:00 - 16:00

Biuro Podawcze
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat: I Cywilny:
Poniedziałek: 7:30 - 10:30 oraz 12:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 10:30 oraz 12:30 - 15:30

Sekretariaty: II Karny, III Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat: IV Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 12:00 oraz 15:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

Dochody budżetowe - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się pzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"
I Wydział Cywilny
nr 63 1010 0055 1033 0050 0200 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
I wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne, koszty sądowe w sprawach cywilnych,
II Wydział Karny
nr 36 1010 0055 1033 0050 0200 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
nr 09 1010 0055 1033 0050 0200 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez
III Wydział Rodzinny i Nieletnich – opłaty, koszty sądowe w sprawach rodzinnych
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
nr 79 1010 0055 1033 0050 0200 0004 – opłaty sądowe dotyczące spraw wieczystoksięgowych
Oddział Administracyjno - Finansowy
nr 35 1010 0055 1033 0050 0200 0020 – zwrot zaliczek komorniczych

Sumy depozytowe - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW
Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem należy uiszczać na rachunki nr:
Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004
Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005
Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002
Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001
Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:
59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN
51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD
04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR
58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF
69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

Sumy na zlecenie
Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek
nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie, należy uiszczać na rachunek:
nr 53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Markowska - pok. 12
tel.: (86) 477 02 30 wew. 37
e-mail: wcywilny@wysmaz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Emilia Pietras Markowska - pok. 11
tel.: (86) 477 02 30 wew. 31
e-mail: wkarny@wysmaz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Izabella Mystkowska - pok. 23
tel.: (86) 477 02 30 wew. 54
e-mail: wrodzinny@wysmaz.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Pawlik - pok. 5
tel.: (86) 477 02 30 wew. 42
e-mail: kw@wysmaz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawuje nadzór nad

miasto: Wysokie Mazowieckie oraz gminy: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie