Sąd Rejonowy w Łomży

ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
Woj. Podlaskie

sr@lomza.sr.gov.pl

(86) 215 09 15

Godziny urzędowania
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
(przerwa: 11:30 - 12:30)

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00
(przerwa: 11:30 - 12:30)

Dochody budżetowe:
do wpłat: wpisów, opłat, grzywien, kosztów sądowych, itp.
I Wydział Cywilny
NBP O/O Białystok 55 1010 0055 2943 0040 3900 0001
II Wydział Karny
NBP O/O Białystok 28 1010 0055 2943 0040 3900 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Białystok 98 1010 0055 2943 0040 3900 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
NBP O/O Białystok 71 1010 0055 2943 0040 3900 0004
V Wydział Gospodarczy
NBP O/O Białystok 44 1010 0055 2943 0040 3900 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Białystok 17 1010 0055 2943 0040 3900 0006
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
NBP O/O Białystok 87 1010 0055 2943 0040 3900 0007

Sumy na zlecenie w PLN:
do wpłat zaliczek na postępowanie sądowe (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, itp.), opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym
NBP O/O Białystok 70 1010 1049 0001 9813 9800 0000

Sumy depozytowe w PLN:
do wpłat depozytów, zabezpieczeń majątkowych, poręczeń
BGK Oddz. Białystok 55 1130 1017 0021 1001 6190 0004

Rachunki walutowe sum depozytowych w BGK Oddział Białystok:
USD 28 1130 1017 0021 1001 6190 0005
EUR 12 1130 1017 0021 1001 6190 0002
CHF 39 1130 1017 0021 1001 6190 0001
GBP 82 1130 1017 0021 1001 6190 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
do wpłat orzeczonych nawiązek oraz świadczeń pieniężnych
BGK Oddział Białystok 77 1130 1059 0017 3382 3720 0009

Rachunek ZFŚS:
NBP O/O Białystok 53 1010 1049 0001 9818 9110 0000

Wydatki budżetowe:
NBP O/O Białystok 83 1010 1049 0001 9822 3000 0000

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:
- dla kont w NBP O/O Białystok
PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW
- dla kont w BGK Oddz. Białystok
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału, do którego składany jest wniosek.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Marta Modzelewska - pok. 223
tel.: (86) 215 09 79
fax: (86) 215 09 78
e-mail: wcywilny@lomza.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Krystyna Michajłow - pok. 106
tel.: (86) 215 09 36
fax: (86) 215 09 38
e-mail: wkarny@lomza.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Jolanta Skowrońska - pok. 230
tel.: (86) 215 09 84
fax: (86) 215 09 92
e-mail: wrodzinny@lomza.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Biedrzycka - pok. 206
tel.: (86) 215 09 69
e-mail: wpracy@lomza.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Izabela Twarowska - pok. 202
tel.: (86) 215 09 65
e-mail: wgospodarczy@lomza.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Barbara Nowocińska - pok. 7
tel.: (86) 215 09 07
fax: (86) 215 09 00
e-mail: wksiag@lomza.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
ul. Woj. Polskiego 32, 18-500 Kolno
Kierownik sekretariatu
Beata Gębarska
tel.: (86) 278 10 00
fax: (86) 278 39 70
e-mail: kolno@lomza.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kolno i Łomża gminy: Grabowo, Jedwabne, Kolno, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Śniadowo, Turośl, Wizna i Zbójna