Sąd Rejonowy w Grajewie

ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
Woj. Podlaskie

administracja@grajewo.sr.gov.pl

(86) 272 25 25

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

DOCHODY BUDŻETOWE - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się pzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"
I Wydział Cywilny
nr 16 1010 0055 1033 0050 0100 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne, koszty sądowe w sprawach cywilnych,

II Wydział Karny
nr 86 1010 0055 1033 0050 0100 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
nr 59 1010 0055 1033 0050 0100 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich – opłaty, koszty sądowe w sprawach rodzinnych

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
nr 32 1010 0055 1033 0050 0100 0004 – opłaty sądowe dotyczące spraw wieczystoksięgowych

Oddział Administracyjno - Finansowy
nr 85 1010 0055 1033 0050 0100 0020 – zwrot zaliczek komorniczych

SUMY DEPOZYTOWE - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW
Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie należy uiszczać na rachunki nr:
Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004
Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005
Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002
Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001
Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:
59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN
51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD
04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR
58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF
69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

SUMY NA ZLECENIE
Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek
nr 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie, należy uiszczać na rachunek:
nr 53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Rutkowska - pok. 1 (parter)
tel.: (86) 272 02 97, (86) 272 02 96
e-mail: g.wcywilny@grajewo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Modzelewska - pok. 1 (parter)
tel.: (86) 272 02 87
e-mail: g.wkarny@grajewo.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Alicja Nieszała - pok. 5
tel.: (86) 272 02 88
e-mail: g.wrodzinny@grajewo.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 10c, 19-200 Grajewo
Kierownik Sekretariatu
Beata Borawska
tel.: (86) 272 21 87 wew. 21
e-mail: g.wksiag@grajewo.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawuje nadzór nad

miasto: Grajewo
gminy: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne i Wąsosz