Sąd Okręgowy w Łomży

ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
Woj. Podlaskie

sokregowy@lomza.so.gov.pl

(86) 216 62 81

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt / Biuro Obsługi Interesantów: - pok. 10
tel.: (86) 215 42 48
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Podawcze: - pok. 14
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:15

Punkt Informacyjny KRK: - pok. 10 budynek C (I piętro)
tel.: (86) 215 42 78
e-mail: krk@lomza.so.gov.pl
Poniedziałek: 8:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:10 - 15:10

Kasa sądowa: - pok. 10 budynek C (I piętro)
Poniedziałek: 8:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:10 - 15:10
(przerwa 12:00 - 12:30)
- w kasie można nabyć znaki opłaty sądowej

Dochody budżetowe: - NBP O/O Białystok BIC: NBPLPLPW, IBAN tworzy się przez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu "PL"

I Wydział Cywilny
nr 97 1010 0055 1033 0030 0700 0001 - wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny - opłaty wniosków, grzywny cywilne, koszty sądowe w sprawach cywilnych,

II Wydział Karny
nr 70 1010 0055 1033 0030 0700 0002 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez II Wydział Karny - grzywny karne, opłaty i koszty sądowe w sprawach karnych,

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
nr 43 1010 0055 1033 0030 0700 0003 – wpłaty dotyczące spraw prowadzonych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – opłaty, koszty sądowe w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych

Sekcja Penitencjarna
nr 08 1010 0055 1033 0130 0700 0002 – opłaty wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie i wniosków o przerwę w karze

Sumy na zlecenie:
Wpłaty z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży, opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego, należy uiszczać na rachunek nr: 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Oddział Finansowy
nr 69 1010 0055 1033 0030 0700 0020 – wpłaty za najem pokoi gościnnych, zwrot zaliczek komorniczych, zwrot wydatków lat ubiegłych

Sumy depozytowe: - BGK BIC/SWIFT: GOSKPLPW
Wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN: 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004
Wpłaty w USD: 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005
Wpłaty w EUR: 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002
Wpłaty w CHF: 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001
Wpłaty w GBP: 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Zastępczą obsługę kasową w zakresie wpłat sum depozytowych prowadzi Bank Pekao SA. Wpłaty gotówkowe należy uiszczać na następujące rachunki bakowe:

59 1240 6957 0111 0000 0000 0741 – PLN
51 1240 6957 0787 0000 0000 0065 – USD
04 1240 6957 0978 0000 0000 0091 – EUR
58 1240 6957 0797 0000 0000 0021 – CHF
69 1240 6957 0789 0000 0000 0029 - GBP

Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
Wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży, należy uiszczać na rachunek nr: 53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Edyta Jastrzębska - pok. 27
tel: (86) 215 42 33
e-mail: wcywilny@lomza.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sierzputowska - pok. 38
tel.: (86) 215 42 40
e-mail: wkarny@lomza.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Tyborowska - pok. 17
tel.: (86) 215 42 60
e-mail: wpius@lomza.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Grajewie Sąd Rejonowy w Łomży Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem Sąd Rejonowy w Zambrowie