Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
Woj. Podlaskie

oddz.adm@bielsk-podlaski.sr.gov.pl

(85) 731 21 05

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 18:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (osoby chcące zapoznać się z aktami spraw w poniedziałki w godzinach 15:30 - 18:00 winny złożyć zamówienie w czytelni akt do godz. 15:00)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:45 - 15:15 (w godzinach 15:30 - 18:00 dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 14:45 (z wyłączeniem czasu niezbędnego do dokonywania rozliczeń gotówkowych)

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

Dochody budżetowe (grzywny i koszty karne, zażalenia, opłaty i koszty cywilne, odpisy KRS, opłaty za księgi wieczyste)
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
NBP O/O Białystok
54 1010 1049 0006 0622 3100 0000

Zaliczki sądowe (zaliczka na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia, opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym)
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
34 1130 1059 0017 3383 0920 0003

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych)
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
konto do wpłat w PLN – 49 1130 1017 0021 1001 6590 0004
konto do wpłat w USD – 22 1130 1017 0021 1001 6590 0005
konto do wpłat w EUR – 06 1130 1017 0021 1001 6590 0002
konto do wpłat w CHF – 33 1130 1017 0021 1001 6590 0001
konto do wpłat w GBP – 76 1130 1017 0021 1001 6590 0003

Rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku
07 1130 1059 0017 3383 0920 0004

Rozliczenia transgraniczne
W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:
PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW dla banku NBP
PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW dla banku BGK

I Wydział Cywilny
tel.: (85) 731 21 10
fax: (85) 731 21 18

II Wydział Karny
tel.: (85) 731 21 20
fax: (85) 731 21 28

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny)
tel.: (85) 731 21 30
fax: (85) 731 21 38

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Mickiewicza 53
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: (85) 731 22 20
fax:. (85) 731 22 08

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka
tel.; (85) 731 23 00
fax: (85) 731 23 08

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach
ul. Górna 61
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 731 24 00
fax: (85) 731 24 08

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka
tel.: (85) 731 23 05
fax: (85) 731 23 15

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach
ul. Górna 61
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 731 24 10
fax: (85) 731 24 18

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

miastem: : Bielsk Podlaski, Brańsk, Hajnówka i Siemiatycze
gminami: Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Czeremcha, Czyże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Grodzisk, Hajnówka, Kleszczele, Mielnik, Milejczyce, Narew, Narewka, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Rudka, Siemiatycze i Wyszki