Sąd Rejonowy w Białymstoku

ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Woj. Podlaskie

boi@bialystok.sr.gov.pl

(85) 665 62 22

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (85) 665 65 10
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (85) 665 65 20
e-mail: czytelnia@bialystok.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

Terminy zamawiania akt:
Zamawianie akt z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 14:00.
Zamawianie akt archiwalnych z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 12.00.
Zamawianie akt rejestrowych z dwudniowym wyprzedzeniem.

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wydawanie odpisów i zaświadczeń:
Wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
tel.: (85) 665 65 70
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

rachunki dochodów budżetowych - na numery mikrorachunków dochodów budżetowych prowadzonych w NBP O/O Białystok z podziałem na Wydziały należy kierować wpłaty dotyczące dochodów - opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe i inne.

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego wydziału.
74 1010 0055 2963 0040 3600 0001 - I Wydział Cywilny
47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 - II Wydział Cywilny
82 1010 0055 2963 0140 3600 0002 - II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna
20 1010 0055 2963 0040 3600 0003 - III Wydział Karny
55 1010 0055 2963 0140 3600 0003 - III Wydział Karny Sekcja ds. Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym
90 1010 0055 2963 0040 3600 0004 - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
63 1010 0055 2963 0040 3600 0005 - V Wydział Rodzinny i Nieletnich
36 1010 0055 2963 0040 3600 0006 - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
09 1010 0055 2963 0040 3600 0007 - VII Wydział Karny
79 1010 0055 2963 0040 3600 0008 - VIII Wydział Gospodarczy
52 1010 0055 2963 0040 3600 0009 - IX Wydział Ksiąg Wieczystych
25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów
95 1010 0055 2963 0040 3600 0011 - XI Wydział Cywilny
68 1010 0055 2963 0040 3600 0012 - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
41 1010 0055 2963 0040 3600 0013 - XIII Wydział Karny
84 1010 0055 2963 0040 3600 0015 - XV Wydział Karny
89 1010 0055 2963 0040 3600 0022 - Grzywny Funduszu Pracy
19 1010 0055 2963 0040 3600 0021 - Oddział Gospodarczy (najem, nocleg)

Rachunek główny dochodów budżetowych 85 1010 1049 0022 0622 3100 0000 w NBP O/O Białystok.

rachunek sum depozytowych w BGK O/O Białystok, na który należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.
90 1130 1017 0021 1001 7090 0004 - konto do wpłat w PLN
63 1130 1017 0021 1001 7090 0005 - konto do wpłat w USD
47 1130 1017 0021 1001 7090 0002 - konto do wpłat w EUR
74 1130 1017 0021 1001 7090 0001 - konto do wpłat w CHF
20 1130 1017 0021 1001 7090 0003 - konto do wpłat w GBP

rachunek sum na zlecenie - 25 1010 1049 0022 0613 9800 0000 w NBP O/O Białystok, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego, np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym, itp.

rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” - 73 1130 1059 0017 3392 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (art. 43.kkw.)

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:
PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Angelika Waszczeniuk - pok. A 305 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 01
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Droździewicz - pok. B 321 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 02
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Sekcja Egzekucyjna
Kierownik Sekretariatu
Dorota Adadyńska - pok. B 315 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 65 81
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Piotrowska - pok. B 411 (piętro IV)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 03
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Sekcja ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Andrysewicz - pok. B 132 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 16
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Halina Sitek - pok. C 326 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 04
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Artur Żochowski - pok. B 334 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 06
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Grusza - pok. C 120 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 08
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

IX Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Breczko - pok. E 009, parter
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 09
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
Kierownik Sekretariatu
Urszula Lewszuk - pok. C 109 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 10
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

XI Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Alina Korpacz - pok. A 322 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 11
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kierownik Sekretariatu
Iwona Ciborowska - pok. C 114 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 12
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Sekcja I prowadząca Rejestr Przedsiębiorstw
Kierownik Sekretariatu
Alicja Szkil - pok. C 114 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 12
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Sekcja II prowadząca Rejestr Stowarzyszeń
Kierownik Sekretariatu
Grzegorz Bieniewski - pok. C 120 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 12
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Sekcja III prowadząca Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Tarasewicz - pok. C 117 (piętro I)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 12
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

XIII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Małyszko - pok. E 303 (piętro III)
tel.: (85) 665 65 10
fax: (85) 665 63 13
e-mail: boi@bialystok.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

miastem: Białystok
gminą: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów