Sąd Okręgowy w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok
Woj. Podlaskie

boi@bialystok.so.gov.pl

(85) 745 92 00

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: (85) 745 92 78

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: (85) 742 23 46
e-mail: boi@bialystok.so.gov.pl

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: (85) 745 93 59
e-mail: czytelnia@bialystok.so.gov.pl
W poniedziałki w godz. od 15:00 do 18:00 możliwe jest przeglądanie akt w Biurze Obsługi Interesanta pokój A-2, po uprzednim wcześniejszym zamówieniu akt. Zamówienie musi być złożone nie później niż do godz. 14:30.

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa w godz. 10:00 - 10:15)
(w kasie można nabyć znaki opłaty sądowej)

Z uwagi na rozliczenia finansowe z bankiem w ostatnim dniu roboczym miesiąca po 13:30 wpłaty z tytułu:

Opłat od pozwu
Kosztów i grzywien sądowych
należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy nr 50 1010 1049 0017 2022 3100 0000 NBP Oddział w Białymstoku

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony pozew/wniosek

Rozliczenia krajowe:

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty, grzywny):
Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok
50 1010 1049 0017 2022 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów):
Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok
87 1010 1049 0017 2013 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe w sprawach karnych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym):
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Bank Gospodarstwa Krajowego

1. Rozliczenia krajowe:
PLN 43 1130 1017 0021 1001 6990 0004

2. Rozliczenia transgraniczne:
USD 16 1130 1017 0021 1001 6990 0005
EUR 97 1130 1017 0021 1001 6990 0002
CHF 27 1130 1017 0021 1001 6990 0001
GBP 70 1130 1017 0021 1001 6990 0003

Konto sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczące prowadzonych przez Sąd Okręgowy przetargów):
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN 43 1130 1017 0021 1001 6990 0004

Rozliczenia transgraniczne:
W przypadku rozliczeń transgranicznych kierowanych na konta w Narodowym Banku Polskim do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

W przypadku rozliczeń transgranicznych kierowanych na konta w Banku Gospodarstwa Krajowego do numerów kont podanych powyżej należy dopisywać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Sokół
tel.: (85) 745 92 56
fax: (85) 745 93 57
e-mail: i.cywilny@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Galik
tel.: (85) 745 92 61
fax: (85) 745 92 97
e-mail: ii.cywilny@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Andrzej Wiszowaty
tel.: (85) 745 92 53
fax: (85) 745 93 50
e-mail: iii.karny@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Dorota Wowak
tel.: (85) 745 92 59
fax: (85) 745 92 74
e-mail: iv.penitencjarny@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Teresa Władysława Pilecka
tel.: (85) 745 93 81
fax: (85) 741 67 06
E-mail: v.pracy@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

VII Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kasperuk
tel.: (85) 745 92 81
fax: (85) 745 93 78
e-mail: vii.gospodarczy@bialystok.so.gov.plu
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

VIII Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Iwona Sacharewicz
tel.: (85) 745 92 58
fax: (85) 745 93 22
e-mail: viii.karny@bialystok.so.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - tel.: (85) 742 23 46

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Sąd Rejonowy w Sokółce