Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok
Woj. Podlaskie

boi@bialystok.sa.gov.pl

(85) 743 07 27

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: (85) 743 07 27

Czytelnia akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
tel.: (85) 743 07 26
Interesanci, chcący skorzystać z przeglądania akt sądowych w poniedziałki po godzinie 15:00, winni zamówić je osobiście lub telefonicznie (85 7430-726) wcześniej lub najpóźniej do godziny 14:00 w dany poniedziałek.

Kasa Sądu - pok. 121:
Poniedziałek Piątek: 8:30 - 14:30 (przerwa 12:00 - 13:00)

Wpłaty gotówkowe można uiszczać na rachunki bankowe Sądu Apelacyjnego w Białymstoku:

Opłaty sądowe:
NBP O/O Białystok
19 1010 1049 0093 3522 3100 0000

Zaliczki na koszty procesowe - (opinie biegłych sądowych):
NBP O/O Białystok
56 1010 1049 0093 3513 9800 0000

Wadium do przetargu, poręczenie majątkowe, zabezpieczenie robót:
PLN: 93 1130 1017 0021 1001 6890 0004
USD: 66 1130 1017 0021 1001 6890 0005
EUR: 50 1130 1017 0021 1001 6890 0002
CHF: 77 1130 1017 0021 1001 6890 0001
GBP: 23 1130 1017 0021 1001 6890 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Basiel - pok. 128
tel.: (85) 743 04 52
fax: (85) 743 03 43
e-mail: cywilny@bialystok.sa.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - (85) 743 07 27

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Zielińska - pok. 116
tel.: (85) 743 04 28
fax: (85) 743 06 79
(85) 743 07 23
e-mail: karny@bialystok.sa.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - (85) 743 07 27

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Romualda Stroczkowska - pok. 021
tel.: (85) 743 06 91
fax: (85) 743 07 37
e-mail: pracy@bialystok.sa.gov.pl
Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela
Biuro Obsługi Interesanta - (85) 743 07 27

IV Wydział Wizytacji
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Suchocka - pok. 319
tel.: (85) 743 03 11
fax: (85) 732 90 01
e-mail: wizytacja@bialystok.sa.gov.pl

Wyższa instancja

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Białymstoku Sąd Okręgowy w Łomży Sąd Okręgowy w Olsztynie Sąd Okręgowy w Ostrołęce Sąd Okręgowy w Suwałkach