Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi@srpragapolnoc.pl

(22) 509 15 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek : 8:30 - 18:00
Wtorek – Piątek: 8:30 - 15:30
tel.: (22) 509 11 58
e-mail: boi@srpragapolnoc.pl

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
tel. (22) 50 91 119, (22) 50 91 173
email: czytelnia@srpragapolnoc.pl

Biuro Podawcze:
tel.: (22) 509 17 62
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
(przerwa codziennie: 12:00 - 12:20)

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika

UWAGA!
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.

NUMERY KONT:
Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych)
59 1010 1010 0402 7922 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
56 1130 1017 0021 1001 2890 0004
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w EUR (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
13 1130 1017 0021 1001 2890 0002
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w USD (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
29 1130 1017 0021 1001 2890 0005
SWIFT:GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w GBP (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
83 1130 1017 0021 1001 2890 0003
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum depozytowych w CHF (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów)
40 1130 1017 0021 1001 2890 0001
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów, opłaty za wnioski o wpis do rejestru spakowego )
98 1130 1017 0013 4407 0520 0008
SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
28 1130 1017 0013 4407 0520 0007
SWIFT: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Dorota Janowska - pok. 406
tel.: (22) 509 15 40
fax: (22) 509 17 15

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Kinga Sokołowska-Zalewska - pok. 415
tel.: (22) 509 15 50
fax: (22) 509 15 52

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Podgórska - pok. 517
tel.: (22) 509 15 93
fax: (22) 509 17 79

IV Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Aneta Widłak - pok. 504
tel.: (22) 509 16 20
fax: (22) 509 16 22

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu Sekcji Wykonawczej
Katarzyna Głodkiewicz - pok. 623
tel.: (22) 509 16 50
fax: (22) 509 17 69

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Guzowska - pok. 604
tel.: (22) 509 16 80
fax: (22) 509 17 56

VII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Iwona Ludwiniak-Deptuła - pok. 317
tel.: (22) 509 16 96
fax: (22) 509 16 87

VIII Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Małgorzata Frydrych - pok. 304
tel.: (22) 509 17 89
fax: (22) 509 17 06

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

częścią miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek