Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

(22) 509 15 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesanta
tel.: (22) 509 11 61, (22) 509 11 62
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
(możliwość zakupu znaków opłaty sądowej)
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych):
67 1010 1010 0402 8222 3100 0000
SWIFT: NBPLPLPW

rachunek sum depozytowych w PLN (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
50 1130 1017 0021 1001 3290 0004
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum depozytowych w USD (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
23 1130 1017 0021 1001 3290 0005
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum depozytowych w EUR (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
07 1130 1017 0021 1001 3290 0002
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum depozytowych w CHF (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
34 1130 1017 0021 1001 3290 0001
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum depozytowych w GBP (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, licytacje, czynsze, itp.):
77 1130 1017 0021 1001 3290 0003
SWIFT: GOSKPLPW

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów oraz opłaty za wnioski o wpis do rejestru spadkowego):
07 1010 1010 0402 8213 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW

Rachunek Funduszu Pomocz Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:
40 1130 1017 0013 4408 4820 0004
SWIFT: GOSKPLPW

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko /nazwa firmy/;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Kulik - pok. 444
tel.: (22) 509 11 86
fax: (22) 509 15 60
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Agata Malesa - pok. 346
tel.: (22) 509 15 69
fax: (22) 509 15 70
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Paulina Dudziak - pok. 539
tel.: (22) 509 16 10
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Sekcja Postępowania Przygotowawczego - pok. 550
tel.: (22) 509 16 39
Sekcja Wykonawcza - pok. 534
tel.: (22) 509 16 08, (22) 509 17 31

IV Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Justyna Chamarczuk - pok. 646
tel.: (22) 509 15 55
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Sekcja Wykonawcza - pok. 549
tel.: (22) 509 16 13, (22) 509 17 34
fax: (22) 509 17 71

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Iwona Paulus - pok. 634
tel.: (22) 509 16 60
fax: (22) 509 11 54
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Ewa Romanek - pok. 333
tel. (22) 509 16 93
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Żochowska - pok. 433
tel.: (22) 509 15 79
fax: (22) 50917 61
e-mail: boi2@warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

częścią miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła