Sąd Rejonowy w Otwocku

ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock
Woj. Mazowieckie

boi@otwock.sr.gov.pl

(22) 778 20 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (22) 778 20 50 lub (22) 778 25 28
e-mail: boi@otwock.sr.gov.pl
Dostępna dla Interesantów w godz.: 8:15 - 9:15, 9:30 - 10:30, 10:45 - 11:45, 12:00 - 13:00, 13:15 - 14:15, 14:30 - 15:15
Wgląd do akt spraw w czytelni interesanci otrzymują wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym zamówieniu akt i potwierdzeniu zamówienia przez pracownika Biura Obsługi Interesantów

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00 (przerwa: 11:00 - 11:15)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30

Konta bankowe:
dochody budżetowe (koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty kancelaryjne, opłaty wieczysto księgowe)
54 1010 1010 0072 8522 3100 0000

rachunek sum na zlecenie (zaliczki do spraw cywilnych i rodzinnych)
91 1010 1010 0072 8513 9800 0000

rachunek sum depozytowych (kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia majątkowe)
53 1130 1017 0021 1001 3090 0004

rachunek funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
17 1130 1017 0013 4407 3420 0004

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Bożena Wojciechowska - pok. 14
tel.: (22) 778 20 50
e-mail: 1cywilny@otwock.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Barbara Mlącka-Przysowa - pok. 24
tel.: (22) 778 20 50
e-mail: 2karny@otwock.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Powstańców Warszawy 3 (budynek "Kot Center")
Kierownik sekretariatu
Ewa Bilman - pok. 2
tel.: (22) 778 20 50
e-mail: rodzinny@otwock.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Hanna Jóźwik - pok. 7
tel.: (22) 778 20 50
tel./fax: (22) 778 25 32
e-mail: ksiegiwieczyste@otwock.sr.gov.pl

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Jaworska - pok. 12
tel.: (22) 778 20 50
e-mail: sekcja@otwock.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Józefów i Otwock oraz gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna