Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Woj. Mazowieckie

boi@nowydwormaz.sr.gov.pl

(22) 732 50 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30
(przerwa: 12:30 - 13:00)

Konta bankowe:
dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)
84 1010 1010 0072 7222 3100 0000

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów, wpis do rejestru spadkowego)
69 1130 1017 0020 1240 0320 0002

rachunki sum depozytowych od 01.01.2015 realizacja wyłącznie poprzez rachunki bankowe (poręczenia majątkowe; wadia, sumy obce, sumy w gotówce)
1.Waluta PLN 80 1130 1017 0021 1002 0990 0004
2.Waluta USD 53 1130 1017 0021 1002 0990 0005
3.Waluta EUR 37 1130 1017 0021 1002 0990 0002
4.Waluta CHF 64 1130 1017 0021 1002 0990 0001
5.Waluta GBP 10 1130 1017 0021 1002 0990 0003

fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej
Z dniem 2 stycznia 2018r. wpłaty dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu) nie będą realizowane w kasie Sądu.
Wpłaty należy realizować wyłącznie poprzez rachunek bankowy:
96 1130 1017 0020 1240 0320 0001

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy /;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Marzena Białorucka - pok. 25a
tel.: (22) 732 50 23
fax: (22) 732 50 29

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Anna Lewandowska - pok. 1
tel.: (22) 732 50 33
fax: (22) 732 50 39

Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
tel.: (22) 732 50 50
fax: (22) 732 50 59

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Chemików 1b
Kierownik sekretariatu
Wojciech Calak - (I piętro)
tel.: (22) 732 05 49
fax: (22) 732 05 48

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.Chemików1b
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Michałek - pok. 1a
tel./fax: (22) 775 31 23

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Nowy Dwór Mazowiecki gminy: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym