Sąd Okręgowy we Włocławku

ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sekretariat.prezesa@wloclawek.so.gov.pl

(54) 422 25 00

Sąd Okręgowy we Włocławku mieści się przy:
ul. Wojska Polskiego 22, Budynek E
tel.: (54) 422 25 00
fax: (54) 411 62 05

ul. Długa 65, Budynek L
tel.: (54) 412 20 35
fax: (54) 411 85 75

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
ul. Długa 65, 87-800 Włocławek
Poniedziałek: 8:30 - 18:00 (przerwa: 11:00 - 11:15 oraz 13:00 - 13:15)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00 (przerwa: 11:00 - 11.15 oraz 13:00 - 13:15)

Kasa Sądu:
(sprzedaż znaków sądowych - budynek F)
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

- W ostatni dzień roboczy każdego miesiąca (z wyłączeniem miesiąca grudnia ) w godzinach od 8:00 do 13:00
- Na koniec każdego roku w ostatni dzień roboczy w miesiącu grudniu kasa będzie nieczynna.

UWAGA: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa.

Konto dochodów budżetowych (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach zażalenia i apelacje:
Narodowy Bank Polski
24 1010 1078 0035 2222 3100 0000

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (zaliczka na biegłego, zaliczka na kuratora, zaliczka na świadka
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział W Toruniu
58 1130 1075 0002 6117 4520 0003

Konto sum depozytowych (dotyczy wpłat kaucji, wadiów oraz sum stanowiących przedmiot sporu w związku z postępowaniem sądowym, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe) :
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu:
PLN 12 1130 1017 0021 1000 2890 0004
USD 82 1130 1017 0021 1000 2890 0005
EUR 66 1130 1017 0021 1000 2890 0002
CHF 93 1130 1017 0021 1000 2890 0001
GBP 39 1130 1017 0021 1000 2890 0003

I Wydział Cywilny
ul. Długa 65, 87-800 Włocławek
Kierownik Sekretariatu
Alicja Rubiecka - pok. 8 (budynek L)
tel.: (54) 412 03 80
fax: (54) 411 85 75
e-mail: w.cywilny@wloclawek.so.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Kierownik Sekretariatu
Monika Osińska - pok. 3 (budynek E)
tel.: (54) 422 25 04
fax: (54) 411 62 06
e-mail: w.karny@wloclawek.so.gov.pl

II Wydział Karny - Sekcja Odwoławcza
ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Budynek E Pokój: 4
Kierownik Sekretariatu
Joanna Rychter - pok. 4 (budynek E)
tel.: (54) 422 25 03
fax: (54) 411 62 06
e-mail: w.karnyodwolawczy@wloclawek.so.gov.pl

II Wydział Karny - Sekcja ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Wojska Polskiego 22, 87-800 Włocławek
Kierownik Sekcji
SSO Anna Knapczyńska - pok.5 (budynek E)
tel.: (54) 422 25 66
e-mail: w.penitencjarny@wloclawek.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Długa 65, 87-800 Włocławek
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Przekwas - pok. 11 (budynek L)
tel.: (54) 412 03 68
fax: (54) 411 85 75
e-mail: w.pracyius@wloclawek.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Sąd Rejonowy w Lipnie Sąd Rejonowy w Radziejowie Sąd Rejonowy w Rypinie Sąd Rejonowy we Włocławku