Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sr@golubdobrzyn.sr.gov.pl

(56) 682 35 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
Wtorek: 9:00 - 15:00

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych (wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny)
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz
I Wydział Cywilny
06 1010 0055 2843 0050 5800 0001
II Wydział Karny
76 1010 0055 2843 0050 5800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
49 1010 0055 2843 0050 5800 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
22 1010 0055 2843 0050 5800 0004

Konto sum depozytowych (wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 PLN
60 1130 1017 0021 1000 3290 0002 EUR
76 1130 1017 0021 1000 3290 0005 USD
87 1130 1017 0021 1000 3290 0001 CHF
33 1130 1017 0021 1000 3290 0003 GBP

Konto sum na zlecenie (wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
90 1130 1075 0002 6118 1720 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Wiesława Szczepaniak -pok. 17
tel.: (56) 682 35 17
e-mail: cywilny@golubdobrzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Barbara Malinowska - pok. 9
tel.: (56) 682 35 11
e-mail: karny@golubdobrzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Aleksandra Ziółkowska - pok. 5
tel.: (56) 682 35 04
e-mail: rodzinny@golubdobrzyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kruczyńska-Reklin - pok. 32
tel. (56) 682 35 35
e-mail: ksiegi@golubdobrzyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Toruniu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Golub-Dobrzyń
gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin i Zbójno