Sąd Rejonowy w Chełmnie

ul. Toruńska 3, 86-200 Chełmno
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sr@chelmno.sr.gov.pl

(56) 677 02 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesanta oraz Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 14:45

Konta Bankowe:
Konto dochodów budżetowych
(wpłaty: wpisy, opłaty sądowe, koszty, grzywny)
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz
Informujemy, iż do rachunku bieżącego dochodów budżetowych utworzono mikrorachunki – indywidualne numery kont dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Chełmnie:

I Wydział Cywilny - 14 1010 0055 2843 0050 8500 0001
II Wydział Karny - 84 1010 0055 2843 0050 8500 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 57 1010 0055 2843 0050 8500 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 03 1010 0055 2843 0050 8500 0005

Uwaga: Wpłaty wnoszone przez uczestników postępowania sądowego winny być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Konto sum depozytowych
(wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 PLN
60 1130 1017 0021 1000 3290 0002 EUR
76 1130 1017 0021 1000 3290 0005 USD
87 1130 1017 0021 1000 3290 0001 CHF
33 1130 1017 0021 1000 3290 0003 GBP

Konto sum na zlecenie
(wpłaty: zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzenia dla kuratorów, biegłych, tłumaczy, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń
90 1130 1075 0002 6118 1720 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Dzierzbicka
tel.: (56) 677 02 12
fax: (56) 677 02 46
e-mail: cywilny@chelmno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Jaworska
tel.: (56) 677 02 16
fax: (56) 677 02 26
e-mail: karny@chelmno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Mikrut
tel.: (56) 677 02 13
fax: (56) 677 02 45
e-mail: rodzinny@chelmno.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Hanna Wołowiec
tel.: (56) 677 02 07
fax: (56) 677 02 25
e-mail: kw@chelmno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Toruniu

Sprawuje nadzór nad

miastem: Chełmno
gminą: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław