Sąd Rejonowy w Brodnicy

ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica
Woj. Kujawsko-Pomorskie

poi@brodnica.sr.gov.pl

(56) 494 17 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (56) 494 17 09
e-mail: poi@brodnica.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Godziny pracy Wydziałów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30

Konto dochodów budżetowych
Narodowy Bank Polski O/O Bydgoszcz
21 1010 1078 0045 0322 3100 0000
wpłaty: wpisy, opłaty hipoteczne, koszty, grzywny

Konto sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
15 1130 1017 0021 1000 2690 0004
wpłaty: poręczenia majątkowe, wadia

Konto sum zaliczkowych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
69 1130 1075 0002 6116 7320 0003
wpłaty: zaliczki

Konto pomocy postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
15 1130 1075 0002 6116 7320 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Renata Płachta - pok. 21 (I piętro)
tel.: (56) 494 17 43
fax: (56) 498 23 36
e-mail: cywilny@brodnica.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Joanna Sierzchuła - pok. 14 (parter)
tel.: (56) 494 17 51
fax: (56) 494 17 23
e-mail: karny@brodnica.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Jastrzembska - pok. 27 (I piętro)
tel.: (56) 494 17 22
fax: (56) 494 17 55
e-mail: rodzinny@brodnica.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Alina Śliwińska - pok. 2 (parter)
tel.: (56) 494 17 42
fax: (56) 494 17 56
e-mail: ksiegi@brodnica.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Toruniu

Sprawuje nadzór nad

miastem: Brodnica
gminą: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno