Sąd Okręgowy w Toruniu

ul. Piekary 51, 87-100 Toruń
Woj. Kujawsko-Pomorskie

so@torun.so.gov.pl

(56) 610 56 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesanta, Krajowy Rejestr Karny:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:00

Dochody budżetowe - opłaty sądowe, grzywny, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych:
NBP O/O Bydgoszcz
Wpłaty należy kierować na mikrorachunki przypisane do konkretnego wydziału:

- I Wydział Cywilny 65 1010 0055 2843 0030 1400 0001
- II Wydział Karny 38 1010 0055 2843 0030 1400 0002
- III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
11 1010 0055 2843 0030 1400 0003
- IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 81 1010 0055 2843 0030 1400 0004
- VI Wydział Gospodarczy 27 1010 0055 2843 0030 1400 0006
- VIII Wydział Cywilny Odwoławczy 70 1010 0055 2843 0030 1400 0008
- IX Wydział Karny Odwoławczy 43 1010 0055 2843 0030 1400 0009

Rachunek sum depozytowych - wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe:
BGK Toruń

06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 - w PLN
60 1130 1017 0021 1000 3290 0002 - w EUR
87 1130 1017 0021 1000 3290 0001 - w CHF
33 1130 1017 0021 1000 3290 0003 - w GBP
76 1130 1017 0021 1000 3290 0005 - w USD

Sumy na zlecenie - zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy:
BGK Toruń
47 1130 1075 0002 6118 1720 0003

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
BGK Toruń
20 1130 1075 0002 6118 1720 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK Toruń
90 1130 1075 0002 6118 1720 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu:
Paweł Derdzikowski
tel.: (56) 610 56 26
fax: (56) 610 56 72
e-mail: cywilny@torun.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Warczygłowa
tel.: (56) 610 56 36
fax: (56) 655 57 07, (56) 610 56 78
e-mail: karny@torun.so.gov.pl

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Kaczmarek
tel.: (56) 610 56 45
fax: (56) 610 56 43
e-mail: penitencjarny@torun.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Zielińska
tel.: (56) 610 56 50
fax: (56) 655 57 06
e-mail: pius@torun.so.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Olimpia Hordyk-Kosińska
tel.: (56) 610 55 31
fax: (56) 610 55 46
e-mail: gospodarczy_wydzial@torun.so.gov.pl

VII Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Wajda
tel.: (56) 610 56 61
fax: (56) 655 57 06
e-mail: wizytacja_wajda@torun.so.gov.pl

VIII Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Anna Kozłowska
tel.: (56) 610 56 64
fax: (56) 655 57 06
e-mail: cywilny_odwolawczy@torun.so.gov.pl

IX Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Beata Antkowiak
tel.: (56) 610 56 07
fax: (56) 655 57 05
e-mail: karny_odwolawczy@torun.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Brodnicy Sąd Rejonowy w Chełmnie Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Sąd Rejonowy w Grudziądzu Sąd Rejonowy w Toruniu Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie