Sąd Rejonowy w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 13, 76- 200 Słupsk
Woj. Pomorskie

sad.rejonowy@slupsk.sr.gov.pl

(59) 846 92 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (dodatkowo dyżur pełni Biuro Obsługi Interesanta w godz.: 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (59) 846 92 06, (59) 846 92 07
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (59) 846 92 34
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (59) 846 92 96
e-mail: czytelnia@slupsk.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
ul. Kilińskiego 43
tel.: (59) 841 50 06 - ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
tel.: (59) 846 92 54
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 14:00
W ostatni roboczy dzień miesiąca w godzinach: 9:00 - 13:00

Dochody budżetowe
NBP O/O Gdańsk
Nr 84 1010 1140 0023 0722 3100 0000
opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe
Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

Sumy depozytowe
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
PLN 39 1130 1017 0021 1001 0790 0004
USD 12 1130 1017 0021 1001 0790 0005
EUR 93 1130 1017 0021 1001 0790 0002
CHF 23 1130 1017 0021 1001 0790 0001
GBP 66 1130 1017 0021 1001 0790 0003
kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe

UWAGA ! od dnia 01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowanie w kasie sądu, co oznacza , że wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez w/w rachunki bankowe, przydzielone dla Sądu Rejonowego w Słupsku przez BGK.

WAŻNE! Istnieje możliwość wpłat gotówkowych na konta depozytów sądowych bez dodatkowych opłat - informacje o szczegółach tychże wpłat uzyskać można w Oddziale Finansowym pod numerem telefonu 59 84 69 737

Zaliczki na koszty postępowania sądowego
NBP O/O Gdańsk
Nr 24 1010 1140 0023 0713 9800 0000
zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych
Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 94 1130 1121 0007 8430 6620 0005
nawiązki oraz świadczenia pieniężne

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Iwona Jaśkiewicz
tel.: (59) 846 92 13
fax: (59) 841 89 98
e-mail: wydzial.cywilny1@slupsk.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Danuta Szot
tel.: (59) 846 92 39
fax: (59) 841 89 92
e-mail: wydzial.karny2@slupsk.sr.gov.pl

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych
Kierownik sekretariatu Sekcji
Romana Łoniewska
tel.: (59) 846 92 44
fax: (59) 841 89 99
e-mail: wykonawstwo@slupsk.sr.gov.pl

Sekcja Windykacji Należności Sądowych
Kierownik sekretariatu Sekcji
Katarzyna Borna
tel.: (59) 846 92 04
fax: (59) 841 89 90
e-mail: windykacja@slupsk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kilińskiego 43
Kierownik sekretariatu
Anna Bubnowska-Lagut - pok. 102 (I piętro)
tel.: (59) 841 50 40
fax: (59) 844 54 35, (59) 844 54 30
e-mail: wydzial.rodzinny@slupsk.sr.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Jolanta Zawada
tel.: (59) 846 92 86
fax: (59) 841 89 95
e-mail: wydzial.pracy@slupsk.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Anetta Czerchawska
tel.: (59) 846 92 61
fax: (59) 841 89 97
e-mail: wydzial.gospodarczy@slupsk.sr.gov.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kilińskiego 43, 76-200 Słupsk
Kierownik sekretariatu
Iwona Baranowska
tel.: (59) 841 50 00
fax: (59) 844 54 34
e-mail: ksiegi.wieczyste@slupsk.sr.gov.pl

IX Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Ewelina Miechówka
tel.: (59) 846 92 14
fax: (59) 841 89 91
e-mail: wydzial.cywilny9@slupsk.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Słupsku

Sprawuje nadzór nad

miasta: Słupsk i Ustka oraz gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka