Sąd Rejonowy w Miastku

ul. Armii Krajowej 30, 77-200 Miastko
Woj. Pomorskie

informacja@miastku.sr.gov.pl

(59) 858 71 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Konta bankowe:
Rachunek dochodów budżetowych:
grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, wpisy
Nr 24 1010 0055 3163 0050 5700 0000

Rachuek sum na zlecenie:
aliczki na koszty postępowania sądowego, badania DNA, na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, na koszty ogłoszeń prasowych
Nr 20 1010 1140 0000 2613 9800 0000
tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43

Rachunek sum depozytowych:
kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia, wadia
w PLN 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004
w USD 18 1130 1017 0021 1001 0390 0005
w EUR 02 1130 1017 0021 1001 0390 0002
w CHF 29 1130 1017 0021 1001 0390 0001
w GBP 72 1130 1017 0021 1001 0390 0003
tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 42

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
nawiązki oraz świadczenia pieniężne
Nr 33 1130 1121 0006 5594 1620 0001

Wydatki budżetowe:
Nr 33 1010 1140 0000 2622 3000 0000
tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43

Rachunek ZFŚS (tylko działalność socjalna bez mieszkaniówki)
Nr 95 1010 1140 0000 2618 9110 3000

Rachunek ZFŚS (działalność socjalna SO w Słupsku i pomoc na cele mieszkaniowe dla całego okręgu)
Nr 66 1010 1140 0000 2618 9110 1000
tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 42

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Monika Brodzińska - pok. 4 (parter)
tel.: (59) 858 71 43
fax: (59) 858 71 02
e-mail: wcyw@miastko.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Adrianna Sierakowska - pok. 9 (I piętro)
tel.: (59) 858 71 18
fax: (59) 858 71 05

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Mestek-Krupa - pok. 3 (parter)
tel.: (59) 858 71 15
fax: (59) 858 71 01

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Halina Zyskowska - pok. 8 (parter)
tel.: (59) 858 71 17
fax: (59) 858 71 03

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Słupsku

Sprawuje nadzór nad

gminy: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino