Sąd Rejonowy w Lęborku

ul. plac Kopernika 4, 84-300 Lębork
Woj. Pomorskie

administracja@lebork.sr.gov.pl

(59) 863 68 36

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00 (dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 8:00 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
utworzona dla: I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - ul Przyzamcze 2
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

utworzona dla: II Wydziału Karnego, V Wydziału Ksiąg Wieczystych - plac Kopernika 4
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00

Dochody budżetowe
BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 33 1010 1140 0031 7322 3100 0000
opłaty sądowe, wpisy, grzywny, koszty sądowe
Wpłatę należy opisać podając: tytuł wpłaty, sygnaturę akt sprawy, numer wydziału, którego wpłata dotyczy

Sumy depozytowe
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
PLN Nr 89 1130 1017 0021 1001 0690 0004
USD Nr 62 1130 1017 0021 1001 0690 0005
EUR Nr 46 1130 1017 0021 1001 0690 0002
CHF Nr 73 1130 1017 0021 1001 0690 0001
GBP Nr 19 1130 1017 0021 1001 0690 0003
kaucje, poręczenia, depozyty, zabezpieczenia majątkowe
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać sygnaturę sprawy

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finasach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finasów. W związku z tą zmianą, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU.

Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

Zaliczki na koszty postępowania sądowego
BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 70 1010 1140 0031 7313 9800 0000
zaliczki na koszty postępowania sądowego - zaliczki na czynności biegłego, kuratora, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych
opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BANK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Nr 61 1130 1121 0006 5595 5920 0001
nawiązki oraz świadczenia pieniężne

I Wydział Cywilny
ul. Przyzamcze 2, 84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Zdrojewska - pok. 6
tel.: (59) 863 69 16
fax: (59) 863 69 06
e-mail: katarzyna.zdrojewska@lebork.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Alina Hensoldt - pok. 205
tel.: (59) 863 68 40
fax: (59) 863 68 49
e-mail: alina.hensoldt@lebork.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przyzamcze 2, 84-300 Lębork
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Pietruszyńska - pok. 16
tel.: (59) 863 69 14
fax: (59) 863 69 04
e-mail: katarzyna.pietruszynska@lebork.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Wilant-Tandek - pok. 105
tel.: (59) 863 68 30
fax: (59) 863 68 30
e-mail: agnieszka.wilant-tandek@lebork.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Słupsku

Sprawuje nadzór nad

miasta: Lębork i Łeba oraz gminy: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko