Sąd Rejonowy w Człuchowie

ul. Szczecińska 1, 77-300 Człuchów
Woj. Pomorskie

sekretariat@czluchow.sr.gov.pl

(59) 834 69 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w Sekretariatach Wydziałów: 15:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30-14:30
(W kasie można nabyć znaki sądowe.)

Dochody budżetowe
Rachunek dochodów budżetowych sądu, na który należy uiszczać należności w sprawach cywilnych i karnych w szczególności:
(opłaty i wpisy sądowe, koszty i grzywny sądowe)
BANK NBP O/O Gdańsk
Nr 76 1010 1140 0180 1822 3100 0000

Zaliczki na koszty postępowania (sumy na zlecenie)
Rachunek pomocniczy zaliczki sądowe (zaliczki na koszty opinii biegłych, świadków, tłumaczy w postępowaniu sądowym oraz zaliczki na koszty ogłoszeń prasowych i opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)
BANK Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk
Nr 68 1130 1121 0006 5584 1920 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Rachunek bankowy - fundusz pomocy postpenitencjarnej do uiszczania nawiązek i świadczeń pieniężnych
BANK Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk
Nr 41 1130 1121 0006 5584 1920 0004

Sumy depozytowe
Numery rachunków sum depozytowych (wadia, ceny nabycia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe):
BANK Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk
PLN 13 11301017 0021 1000 9290 0004
USD 83 11301017 0021 1000 9290 0005
EUR 67 11301017 0021 1000 9290 0002
CHF 94 11301017 0021 1000 9290 0001
GBP 40 11301017 0021 1000 9290 0003

Przy dokonywaniu wpłaty należy podać sygnaturę sprawy.

Ponadto informujemy , że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą, wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE W KASIE SĄDU.
Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez ww. rachunki bankowe.

I Wydzial Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Nita - pok. 2.40
tel.: (59) 834 69 87
fax: (59) 834 69 66
e-mail: agata.cherek@czluchow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Paweł Zabłocki - pok. 1.4
tel.: (59) 834 69 53
e-mail: pawel.zablocki@czluchow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Rudnik - pok. 2.32
tel.: (59) 834 69 60
e-mail: anna.rudnik@czluchow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Anna Górska - pok. 2.49
tel.: (59) 834 69 76
e-mail: anna.gorska@czluchow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Wirkus - pok. 1.42,
tel.: (59) 834 69 57
e-mail: miroslawa.wirkus@czluchow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Słupsku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Człuchów
gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica