Sąd Rejonowy w Bytowie

ul. Zamkowa 1, 77-100 Bytów
Woj. Pomorskie

administracja@bytow.sr.gov.pl

(59) 822 79 99

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 14:00
ostatni dzień miesiąca: 9:00 - 13:00

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sadowe)
74 1010 0055 3163 0050 5600 0000

Rachunki wspólne dla SO w Słupsku oraz Sądu Rejonowego w Bytowie:
Rachunek sum na zlecenie /zaliczki/ oraz opłata od rejestru spadku
20 1010 1140 0000 2613 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (poręczenia, wadia, zabezpieczenia)
W PLN 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004
W USD18 1130 1017 0021 1001 0390 0005
W EUR 02 1130 1017 0021 1001 0390 0002
W CHF 29 1130 1017 0021 1001 0390 0001
W GBP 72 1130 1017 0021 1001 0390 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej
33 1130 1121 0006 5594 1620 0001

Rachunek wydatków budżetowych
33 1010 1140 0000 2622 3000 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Alina Lella - pok. 21
tel.: (59) 822 24 14

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jacek Kurkowski - pok. 10
tel.: (59) 822 25 19
fax: (59) 822 79 99 w.17

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Kieszk - pok. 7
tel.: (59) 822 33 31

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Bernadeta Żabińska - pok. 4
tel. (59) 822 21 88

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Słupsku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bytów oraz gminy: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie