Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk
Woj. Pomorskie

poczta@slupsk.so.gov.pl

(59) 842 20 41

Godziny Urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia akt:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Prezes i Wiceprezes:
Wtorek oraz czwartek: 10:00 - 12:00

Kasa:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Środa: 9:00 - 14:00
Wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 14:00
Ostatni roboczy dzień miesiąca: 8:00 - 13:00

Informujemy, że kasa sądu nie przyjmuje wpłat z tytułu poręczeń, zabezpieczeń, wadiów, powyższe opłaty należy uiszczać wyłącznie w formie bezgotówkowej.

W treści przelewu należy podać numer sprawy!

Sąd Okręgowy w Słupsku
rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe):
80 1010 1140 0000 2622 3100 0000

Sąd Rejonowy w Bytowie
rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe):
74 1010 0055 3163 0050 5600 0000

rachunek ZFŚS (tylko działalność socjalna bez mieszkaniówki):
32 1010 1140 0000 2618 9110 2000

Sąd Rejonowy w Miastku
rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe):
24 1010 0055 3163 0050 5700 0000

rachunek ZFŚS (tylko działalność socjalna bez mieszkaniówki):
95 1010 1140 0000 2618 9110 3000

Rachunki wspólne dla SO w Słupsku oraz SR w Bytowie i SR w Miastku:
rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone na koszty postępowania sądowego):
20 1010 1140 0000 2613 9800 0000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43.

rachunek sum depozytowych (poręczenia, wadia, zabezpieczenia, kaucje):
w PLN 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004
w USD 18 1130 1017 0021 1001 0390 0005
w EUR 02 1130 1017 0021 1001 0390 0002
w CHF 29 1130 1017 0021 1001 0390 0001
w GBP 72 1130 1017 0021 1001 0390 0003

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 42.

rachunek pomocy postpenitencjarnej (nawiązki):
33 1130 1121 0006 5594 1620 0001

rachunek wydatków budżetowych:
33 1010 1140 0000 2622 3000 0000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43.

rachunek ZFŚS (działalność socjalna SO w Słupsku i pomoc na cele mieszkaniowe dla całego okręgu):
66 1010 1140 0000 2618 9110 1000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 42.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Gołębiowska - pok. 211
tel.: (59) 846 94 10, (59) 846 94 28, (59) 846 95 65

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Regina Sawczuk - pok. 103
tel.: (59) 846 94 51
fax: (59) 842 47 16

Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Beata Michalska - pok. 105
tel.: (59) 846 94 55

Sekcja ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Anna Praniuk - pok. 202
tel.: (59) 846 95 30, (59) 84 69 531
fax: (59) 846 95 36

IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Iwona Janeczek - pok. 205
tel.: (59) 846 94 28, (59) 846 95 65
fax: (59) 841 47 03

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Barbara Kozimor - pok. 9
tel.: (59) 846 94 34, (59) 846 94 28, (59) 846 95 65

VI Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Danuta Panfil - pok. 6
tel.: (59) 846 94 77, (59) 846 95 64

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bytowie Sąd Rejonowy w Chojnicach Sąd Rejonowy w Człuchowie Sąd Rejonowy w Lęborku Sąd Rejonowy w Miastku Sąd Rejonowy w Słupsku