Sąd Rejonowy w Tczewie

ul. Kołłątaja 6, 83-110 Tczew
Woj. Pomorskie

informacja@tczew.sr.gov.pl

(58) 530 91 07

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:15
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:45

Opłaty sądowe winny być uiszczane na konto:
NBP o/o Gdańsk 14 1010 1140 0071 5522 3100 0000

Konto walutowe dochodów :
NBP-EURO 53 1010 1140 0007 5515 7197 8000

Zaliczki na koszy biegłego winny być uiszczane na konto:
NBP o/o Gdańsk 51 1010 1140 0071 5513 9800 0000

Nowe numery Rachunków Sum Depozytowych :
PLN 48 1130 1017 0021 1001 0190 0004
USD 21 1130 1017 0021 1001 0190 0005
EUR 05 1130 1017 0021 1001 0190 0002
CHF 32 1130 1017 0021 1001 0190 0001
GBP 75 1130 1017 0021 1001 0190 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Błaszczyk
tel.: (58) 778 50 02
fax: (58) 778 50 98
e-mail: wydzial.cywilny@tczew.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Choszcz
tel.: (58) 778 50 01
fax: (58) 778 50 98
e-mail: wydzial.karny@tczew.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Sylwia Kaczor
tel.: (58) 778 50 0
fax: (58) 778 50 98
e-mail: wydzial.rodzinnyinieletnich@tczew.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Beata Sierszyńska
tel.: (58) 778 50 03
e-mail: wydzial.ksiagwieczystych@tczew.sr.gov.pl

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik sekretariatu
Mirosława Mederska
tel.: (58) 778 50 01
fax: (58) 778 50 98
e-mail: wydzial.wykonywaniaorzeczen@tczew.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Tczew oraz gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew