Sąd Rejonowy w Sopocie

ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
Woj. Pomorskie

sad@sopot.sr.gov.pl

(58) 554 98 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (58) 554 98 00, (58) 554 98 01
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
tel.: (58) 554 98 54
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: 58 554 98 02
e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Numery rachunków dochodów dla poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Sopocie (Opłaty sądowe, od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych) obowiązujące od dnia 01.04.2018 r. :
I Wydział Cywilny
NBP O/O Gdańsk 61 1010 0055 1233 0051 0000 0001
II Wydział Karny
NBP O/O Gdańsk 34 1010 0055 1233 0051 0000 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Gdańsk 07 1010 0055 1233 0051 0000 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Gdańsk 77 1010 0055 1233 0051 0000 0004

Numer rachunku dla opłat za pokoje gościnne – obowiązujący od 01.04.2018 r.
NBP O/O Gdańsk 88 1010 0055 1233 0051 0000 0000

Konto zaliczek
(zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy, zaliczka na tzw. „rejestr spadków” – do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, opłata uzdrowiskowa)
BGK 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002 – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.04.2018 r. ulegają zmianie numery rachunków sum depozytowych. Wpłat sum depozytowych należy dokonywać na poniżej wskazane konta:
1. PLN – 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004
2. USD – 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005
3. EUR – 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002
4. CHF – 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001
5. GBP – 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003
Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w NBP należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:
NBPLPLPW oraz IBAN-PL

Przy dokonywaniu przelewów z zagranicy na wskazane konta znajdujące się w BGK należy w odpowiedniej pozycji podać SWIFT:
GOSKLPLPW oraz IBAN-PL

Świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
76 1130 1121 0006 5584 3520 0009 Bank Gospodarstwa Krajowego – obowiązujący od dnia 01.04.2018 r.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
mgr Kinga Olszewska - pok. 0.27 (parter)
tel.: (58) 554 98 77
fax: (58) 554 98 37
e-mail: cywilny@sopot.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
mgr Beata Henig - pok. 1.04 (I piętro)
tel./fax: (58) 554 98 42
fax: (58) 554 98 63
e-mail: karny@sopot.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Barbara Baniewicz - pok. 1.14 ( I piętro)
tel./fax: (58) 554 98 22
e-mail: rodzinny@sopot.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Marlena Borowik - pok. 0.08 (parter)
tel./fax: (58) 554 98 27
e-mail: wieczyste@sopot.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sopot