Sąd Rejonowy w Kościerzynie

ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
Woj. Pomorskie

administracja@koscierzyna.sr.gov.pl

(58) 680 13 48

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorku - Piątku: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Czytelnia akt spraw I Wydziału Cywilnego:
tel.: (58) 686 32 22
Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 13:00
udostępnienie akt po uprzednim umówieniu telefonicznie lub osobiście

Czytelnia akt spraw II Wydziału Karnego:
ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1
tel.: (58) 686 93 12
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:00
udostępnienie akt po uprzednim umówieniu telefonicznie lub osobiście

Biuro Podawcze sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
tel.: (58) 686 93 01
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:00

Czytelnia akt IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 11:00 - 13:00

Informacja w sprawach cywilnych i rodzinnych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe:
I Wydział Cywilny: 52 1010 0055 1233 0050 0900 0001
II Wydział Karny: 25 1010 0055 1233 0050 0900 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 95 1010 0055 1233 0050 0900 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 68 1010 0055 1233 0050 0900 0004
Księga należności: 79 1010 0055 1233 0050 0900 0000

Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe):
BGK o/o Gdańsk : PLN
PLN 60 1130 1017 0021 1000 9390 0004
USD 33 1130 1017 0021 1000 9390 0005
EUR 17 1130 1017 0021 1000 9390 0002
CHF 44 1130 1017 0021 1000 9390 0001
GBP 87 1130 1017 0021 1000 9390 0003

Sumy na zlecenie (zaliczki):
BGK o/o Gdańsk : 71 1130 1121 0006 5584 3520 0002

FPP : 76 1130 1121 0006 5584 3520 0009

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Aleksanda Pałubicka - pok. 0.09 (parter)
tel.: (58) 686 32 22
fax: (58) 686 32 11
e-mail: cywilny@koscierzyna.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, 83-400 Kościerzyna
Kierownik sekretariatu
Zyta Kuczkowska - pok. 2.19 (I piętro)
tel.: (58) 686 93 22 do 24, (58) 686 93 11 do 12
fax: (58) 686 93 48
e-mail: karny@koscierzyna.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Maria Leszcz - pok. 1.01 (I piętro)
tel.: (58) 686 32 97
fax: (58) 686 26 69
e-mail: rodzinny@koscierzyna.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, 83-400 Kościerzyna
Kierownik sekretariatu
Zofia Góra - pok. 1.02 (parter)
tel.: (58) 686 93 01, (58) 686 93 02
fax: (58) 686 24 53
e-mail: wkw@koscierzyna.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kościerzyna oraz gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa