Sąd Rejonowy w Kartuzach

ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy
Woj. Pomorskie

srkartuzy@kartuzy.sr.gov.pl

(58) 779 68 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Numery rachunków bankowych
NBP O/O GDAŃSK:
54 1010 1140 0064 4822 3000 0000 (wydatki)

04 1010 1140 0064 4822 3100 0000 (dochody budżetowe: wpisy, opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe)

41 1010 1140 0064 4813 9800 0000 (sumy na zlecenie: zaliczki na poczet opinii biegłych, tłumaczenia)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:
37 1130 1121 0006 5594 8790 0001 (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN) – DO 31.12.2014

10 1130 1121 0006 5594 8790 0002 (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE USD) – DO 31.12.2014

80 1130 1121 0006 5594 8790 0003 (RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE EUR) – DO 31.12.2014

72 1130 1121 0006 5594 8720 0001 (Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej)

42 1130 1017 0021 1001 0590 0004 (Rachunek sum depozytowych PLN) – OD 1.01.2015

15 1130 1017 0021 1001 0590 0005 (Rachunek sum depozytowych USD) – OD 1.01.2015

96 1130 1017 0021 1001 0590 0002 (Rachunek sum depozytowych EUR) – OD 1.01.2015

26 1130 1017 0021 1001 0590 0001 (Rachunek sum depozytowych CHF) – OD 1.01.2015

69 1130 1017 0021 1001 0590 0003 (Rachunek sum depozytowych GBP) – OD 1.01.2015

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Drejer - pok. 2.34 (II piętro)
e-mail: wydzialcywilny@kartuzy.sr.gov.pl
fax: (58) 779 69 83

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Krystyna Kolpacz - pok. 1.03 (I piętro)
e-mail: wydzialkarny@kartuzy.sr.gov.pl
fax: (58) 779 69 84

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Maria Walkusz - pok. 3.31 (III piętro)
e-mail: wydzialrodzinny@kartuzy.sr.gov.pl
fax: (58) 779 69 85

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Ewa Sikora - pok. 2.21 (II piętro)
e-mail: wydzialpracy@kartuzy.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Lidia Merchel - pok. 0.27 (parter)
e-mail: wydzialksiag@kartuzy.sr.gov.pl
fax: (58) 779 69 86

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno i Żukowo