Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Woj. Pomorskie

informacja.srgdapn@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

(58) 321 37 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(ostatni interesant może wejść do czytelni akt najpóźniej na 30 minut przed końcem urzędowania czytelni)

Biuro Podawcze/Punkt Informacyjny:
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30
(ostatni bilet pobierany jest z "Systemu kolejkowego" w poniedziałek o godzinie 17:50, w pozostałe dni o godz. 15:20)

Biuro Podawcze III Wydziału Ksiąg Wieczystych
ul. Żabi Kruk 16
Poniedziałek: 7:30 - 17:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Kasa Sądu:
ul. Piekarniczej 10
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwy 11:00 - 11:15 oraz 14:30 - 14:45)*
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:15 (przerwy 10:00 - 10:15 oraz 13:00 - 13:15)*
*ostatni bilet wydawany jest z "Systemu kolejkowego" w poniedziałek o godzinie 17:25, w pozostałe dni o godz. 15:10

Punkt Kasowy Ksiąg Wieczystych przy ul. Żabi Kruk 16
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy, odpisy, grzywny, ogłoszenia w MSiG.
W tytule przelewu z opłatą sądową, do sprawy, która nie ma nadanej sygnatury, winna być zamieszczana wartość przedmiotu sporu oraz nazwisko/nazwa pozwanego/uczestnika.

Należy kierować wpłaty na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Gdańsk
SWIFT: NBPLPLPW

I Wydział Cywilny
19 1010 0055 3313 0040 6400 0001
II Wydział Karny
89 1010 0055 3313 0040 6400 0002
III Wydział Ksiąg Wieczystych
62 1010 0055 3313 0040 6400 0003
IV Wydział Gospodarczy
35 1010 0055 3313 0040 6400 0004
V Wydział Gospodarczy
08 1010 0055 3313 0040 6400 0005
VI Wydział Gospodarczy
78 1010 0055 3313 0040 6400 0006
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
51 1010 0055 3313 0040 6400 0007
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
24 1010 0055 3313 0040 6400 0008
IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
94 1010 0055 3313 0040 6400 0009
XII Wydział Wykonawczy
13 1010 0055 3313 0040 6400 0012
XIII Wydział Cywilny
83 1010 0055 3313 0040 6400 0013
Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym
21 1010 0055 3313 0140 6400 0013
XIV Wydział Cywilny
56 1010 0055 3313 0040 6400 0014
Rachunek sum na zlecenie
zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłata za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
Informacja dotycząca opłat za wpisy dokonywane w rejestrze spadkowym
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku:

NBP O/O Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000
W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 os. zmarła Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego

Rachunek sum depozytowych
poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, ceny nabycia

BGK
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)
SWIFT: GOSKPLPLW
W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Agnieszka Sadło - pok. A16 (bud. A, piętro I)
tel.: (58) 321 36 30
tel./fax: (58) 321 36 33
e-mail: w1cyw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Kamila Wiśniewska-Mach - pok. A35 (bud. A, piętro II)
tel.: (58) 321 34 30
tel./fax: (58) 321 34 33
e-mail: w2kar@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

III Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Katarzyna Sulewska
tel.: (58) 321 34 04, (58) 321 34 03, (58) 321 37 48, (58) 321 37 49
tel./fax: (58) 321 37 57
e-mail: w3kw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

IV Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Beata Kusz - pok. A81A (bud. A, piętro IV)
tel.: (58) 321 34 90
tel./fax: (58) 321 34 93
e-mail: w4gosp@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Leśniewska - pok. A79 (bud. A, piętro IV)
tel.: (58) 321 34 80
tel./fax: (58) 321 34 83
e-mail: w5gosp@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Wioletta Knut - pok. B59 (bud. B, piętro IV)
tel.: (58) 321 38 60
tel./fax: (58) 321 38 63
e-mail: w6upad@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy KRS
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Dorota Wikowska - pok. B24 (bud. B, piętro II)
tel.: (58) 321 37 85, (58) 321 37 90, (58) 321 37 89
tel./fax: (58) 321 37 88
e-mail: w7krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Dorota Różańska - pok. B48 (bud. B, piętro III)
tel.: (58) 321 38 35
tel./fax: (58) 321 38 38
e-mail: w8krs@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

IX Wydział Rejestru Zastawów
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Katarzyna Kolasińska - pok. A56 (bud. A, piętro III)
tel.: (58) 321 36 55
tel./fax: (58) 321 36 58
e-mail: w9rz@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XII Wydział Wykonawczy
P.O. Kierownika Sekretariatu Wydziału
Aleksandra Zajkowska - pok. B30 (bud. B, piętro II)
tel.: (58) 321 38 10
tel./fax: (58) 321 38 13
e-mail: w12wyk@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XIII Wydział Cywilny
P.O. Kierownika Sekretariatu Wydziału
Helena Klein - pok. A26 (bud. A, piętro I)
tel. (58) 321 36 50
tel./fax: (58) 321 36 53
e-mail: w13cyw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Sekcja ds.Egzekucyjnych przy XIII Wydziale Cywilnym
P.O. Kierownika Sekcji
Magdalena Basińska-Krawiec - pok. A28 (bud. A, piętro I)
tel.: (58) 321 38 30
tel./fax: (58) 321 38 33
e-mail: w13sekcja@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

XIV Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Monika Szymańska - pok. B14 (bud. B, piętro I)
tel.: (58) 321 3720
tel./fax: (58) 321 37 23
e-mail: w14cyw@gdansk-polnoc.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

częścią obszaru miasta Gdańsk ustalonego dla jednostek pomocniczych: Brętowo, Brzeźno, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Piecki-Migowo, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Strzyża, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje i Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia