Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Woj. Pomorskie

boi@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

(58) 324 25 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze/Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (58) 324 25 50 - Sprawy Cywilne
tel.: (58) 324 25 52 - Sprawy Karne, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
tel.: (58) 324 25 48 - Sprawy Rodzinne

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Czytelnia 3 Maja
tel.: (58) 324 28 16
e-mail: czytelnia-3m@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Czytelnia Nowe Ogrody
tel.: (58) 321 34 51
e-mail: czytelnia-no@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Konta Bankowe:
W związku z utworzeniem w systemie ZSRK mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku wpłaty dotyczące dochodów (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne) w sprawach, które są w nich prowadzone, winny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów, wg wykazu rachunków wskazanych poniżej:

I Wydział Cywilny
57101000553263004063000001
II Wydział Karny
30101000553263004063000002
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
73101000553263004063000004
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
46101000553263004063000005
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
19101000553263004063000006
Sekcja ds. Ubezpieczeń społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
54101000553263014063000006
VIII Wydział Karny
89101000553263004063000007
IX Wydział Cywilny
35101000553263004063000009
X Wydział Karny
08101000553263004063000010
XI Wydział Wykonawczy
78101000553263004063000011
XII Wydział Cywilny
51101000553263004063000012
Sekcja ds. egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym
86101000553263014063000012

Oddział Finansowy
29101000553263004063000020

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
22 1130 1121 0006 5591 9720 0001

Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)
dla PLN: 07 1130 1017 0021 1000 9690 0004
dla USD: 77 1130 1017 0021 1000 9690 0005
dla EUR: 61 1130 1017 0021 1000 9690 0002
dla CHF: 88 1130 1017 0021 1000 9690 0001
dla GBP: 34 1130 1017 0021 1000 9690 0003
Sumy na zlecenie (zaliczki)
NBP O/O Gdańsk 12 1010 1140 0068 1313 9800 0000

I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 9A
Kierownik Sekretariatu
Danuta Nowak - pok. C 0.11
tel.: (58) 324 25 30
fax: (58) 324 25 33
e-mail: 1cywilny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Nowe Ogrody 30/34
Kierownik Sekretariatu
Roksana Wojciechowska - pok. 51
tel.: (58) 321 34 43
fax: (58) 321 33 97
e-mail: 2karny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 9A
Kierownik Sekretariatu
Dorota Drawc-Mądra - pok. C 3.25
tel.: (58) 324 25 73
fax: (58) 324 25 74
e-mail: 4rodzinny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 9A
Kierownik Sekretariatu
Anna Durys - pok. C 3.22
tel.: (58) 324 25 83
fax: (58) 324 25 84
e-mail: 5rodzinny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9A
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Wiśniewska-Sywula - pok. C 2.16
tel.: (58) 324 25 94
fax: (58) 324 25 95
e-mail: 6pracy@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9A
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Piegowska - pok. C 2.20
tel.: (58) 324 26 11
fax: (58) 324 26 12
e-mail: 6pracy.sekcja@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

IX Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 9A
Kierownik Sekretariatu
Aneta Lisowska, p.o. Marta Głazaczow - pok. C 2.21
tel.: (58) 324 25 50 - Biuro Obsługi Interesanta
fax: (58) 324 26 21
e-mail: 9cywilny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

X Wydział Karny siedzibą
ul. Nowe Ogrody 30/34
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Michta - pok. 12
tel.: (58) 321 33 41
fax: (58) 321 34 16
email: 10karny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

XI Wydział Wykonawczy
ul. Nowe Ogrody 30/34
Kierownik Sekretariatu
Izabela Sumowska - pok. 320A
tel.: (58) 321 33 90
fax: (58) 321 33 95, (58) 321 33 58, (58) 321 31 71
e-mail: 11wykonawczy@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Wydział XII Cywilny
ul. 3 Maja 9A
Kierownik sekretariatu
Hanna Jarzembska - pok. E 2.10A
tel.: (58) 324 26 60
fax: (58) 324 26 62
e-mail: 12cywilny@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Sekcja ds. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym
ul. 3 Maja 9A
Kierownik sekretariatu
Danuta Krzyżanowska - pok. E 2.07C
tel.: (58) 324 25 50 - Biuro Obsługi Interesanta
fax: (58) 324 26 81
e-mail: 12cywilnysekcja@gdansk-poludnie.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

miasto Gdańsk ustalone dla jednostek pomocniczych: Aniołki, Chełm, Jasień, Krakowiec-Górki Zachodnie, Olszynka, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Przeróbka, Rudniki, Siedlce, Stogi, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, miasta Pruszcz Gdański
gminami: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie