Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Woj. Pomorskie

sogdansk@gdansk.so.gov.pl

(58) 321 31 99

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny urzędowania Biura Podawczego i Biura Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00 (przerwy: 11:15 - 11:30 oraz 15:00 - 15:15)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:00 (przerwa: 11:15 - 11:30)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (ostatnia osoba może wejść do Czytelni o godz. 16:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30 (ostatnia osoba może wejść do Czytelni o godz. 14:00)

Rachunki bankowe:

I Wydział Cywilny
89101000551233003012000001

II Wydział Cywilny Rodzinny
62101000551233003012000002

II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych
97101000551233013012000002

III Wydział Cywilny Odwoławczy
35101000551233003012000003

IV Wydział Karny
08101000551233003012000004

V Wydział Karny Odwoławczy
78101000551233003012000005

VI Wydział Penitencjarny
51101000551233003012000006

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
24101000551233003012000007

IX Wydział Gospodarczy
67101000551233003012000009

X Wydział Wizytacyjny
40101000551233003012000010

XI Wydział Wykonawczy
13101000551233003012000011

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
83101000551233003012000012

XIV Wydział Karny
29101000551233003012000014

XV Wydział Cywilny
02101000551233003012000015

XVI Wydział Cywilny Odwoławczy
72101000551233003012000016

XVII Wydział Własności Intelektualnej
45101000551233003012000017

Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
BGK O/O w Gdańsku

38 1010 1140 0066 7922 3100 0000- Rachunek dochodów budżetowych: (dochody za najem i dzierżawę i pozostałe)
71 1130 1121 0006 5584 3520 0002- Rachunek sum na zlecenie: (zaliczki wnoszone przez stronę tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych, tłumaczy )
33 1130 1121 0006 5584 3520 0007 - Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
88 1010 1140 0066 7922 3000 0000 - Rachunek wydatków budżetowych

60 1130 1017 0021 1000 9390 0004- Rachunek sumy depozytowe PLN: (poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umów)
17 1130 1017 0021 1000 9390 0002 - Rachunek sumy depozytowe EUR
33 1130 1017 0021 1000 9390 0005 - Rachunek sumy depozytowe USD
44 1130 1017 0021 1000 9390 0001 - Rachunek sumy depozytowe CH
87 1130 1017 0021 1000 9390 0003 - Rachunek sumy depozytowe GBP

I Wydział Cywilny
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
mgr Izabela Stankiewicz
tel.: (58) 321 32 10
e-mail: wydzial01@gdansk.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Rodzinny
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Iwona Mrajska
tel.: (58) 324 27 90
e-mail: wydzial02@gdansk.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Ewa Zub
tel.: (58) 324 27 91
e-mail: wydzial02@gdansk.so.gov.pl

III Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Anna Bobowska
tel.: (58) 321 32 30
e-mail: wydzial03@gdansk.so.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Marta Szeliga
tel.: (58) 321 32 40
e-mail: wydzial04@gdansk.so.gov.pl

V Wydział Karny Odwoławczy
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Aleksandra Rojewska
tel.: (58) 321 32 50
e-mail: wydzial05@gdansk.so.gov.pl

VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Danuta Lepieszko
tel.: (58) 321 32 61
e-mail: wydzial06@gdansk.so.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu
Barbara Gładyszewska-Hinz
tel.: (58) 324 27 40
e-mail: wydzial07@gdansk.so.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Jakubek-Sieczka
tel.: (58) 324 28 30
e-mail: wydzial09@gdansk.so.gov.pl

X Wydział Wizytacyjny
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu
Maria Piątek
tel.: (58) 321 32 00
e-mail: wydzial10@gdansk.so.gov.pl

XI Wydział Wykonawczy
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu
Barbara Paciorkiewicz
tel.: (58) 32 13 180
e-mail: wydzial11@gdansk.so.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Sylwia Banasik
tel.: (58) 324 28 06
e-mail: wydzial12@gdansk.so.gov.pl

XIV Wydział Karny
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik Sekretariatu
Joanna Pawlak
tel.: (58) 321 32 80
e-mail: wydzial14@gdansk.so.gov.pl

XV Wydział Cywilny
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Urszula Skórzewska
tel.: (58) 321 32 69
e-mail: wydzial15@gdansk.so.gov.pl

XVI Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Bernarda Tomaszewska
tel.: (58) 321 34 57
e-mail: wydzial16@gdansk.so.gov.pl

XVII Wydział Własności Intelektualnej
ul. 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Wiśniewska-Sywula
tel.: (58) 324 28 44
e-mail: wydzial17@gdansk.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Sąd Rejonowy w Gdyni Sąd Rejonowy w Kartuzach Sąd Rejonowy w Kościerzynie Sąd Rejonowy w Kwidzynie Sąd Rejonowy w Malborku Sąd Rejonowy w Sopocie Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Sąd Rejonowy w Tczewie Sąd Rejonowy w Wejherowie