Sąd Rejonowy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda
Woj. Warmińsko-Mazurskie

sr.ostroda@ostroda.sr.gov.pl

(89) 642 55 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:15

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:15

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 14:00 - 15:00)
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:00

Dochody Budżetowe: wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste, za wynajem pokoju gościnnego, opłaty od wniosków, opłaty za odpisy, ksero, zwroty zaliczek z lat ubiegłych (dot. TYLKO komorników)
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy
SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
NBP O/O Olsztyn
I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu, VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Morągu
40 1010 1397 0081 0722 3100 0000

Depozyty Sądowe: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy
SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn
88 1130 1017 0021 1002 3690 0004
konta dla wpłat walutowych
USD 61 1130 1017 0021 1002 3690 0005
EUR 45 1130 1017 0021 1002 3690 0002
CHF 72 1130 1017 0021 1002 3690 0001
GBP 18 1130 1017 0021 1002 3690 0003

Zaliczki na wydatki (np. rejestry spadkowe, na biegłego, świadka, kuratora, ogłoszenia w prasie)
W tytule przelewu proszę o wpisanie sygnatury sprawy
SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn
27 1130 1189 0025 0125 9420 0005

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne
SĄD REJONOWY
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 12
BGK O/Olsztyn
97 1130 1189 0025 0125 9420 0006

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Bożena Marciszewska - pok. 325
tel.: (89) 642 55 79
fax: (89) 642 56 11
e-mail: w.cywilny@ostroda.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Ziółkowska - pok. 107
tel.: (89) 642 55 27
fax: (89) 642 55 29
e-mail: w.karny@ostroda.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Aneta Ampulska - pok. 209
tel.: (89) 642 55 52
fax: (89) 642 55 54
e-mail: w.rodzinny@ostroda.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Marlena Młynarkiewicz - pok. 213
tel.: (89) 642 55 58
fax: (89) 642 55 57
e-mail: w.pracy@ostroda.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Marlena Młynarkiewicz - pok. 213
tel.: (89) 642 55 58
fax: (89) 642 55 57
e-mail: w.pracy@ostroda.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Joanna Ślusarczyk - pok. 019
tel.: (89) 642 55 13
fax: (89) 642 55 15
e-mail: w.ksiag_wieczystych@ostroda.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu
ul. Warmińska 17a, 14-300 Morąg
Kierownik sekretariatu
Magdalena Szewczyk - pok. 003
tel.: (89) 757 80 30 wew. 113
fax: (89) 757 80 30 wew. 110
e-mail: zam.w.ksiag_wieczystych@ostroda.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Morągu
ul. Warmińska 17a, 14-300 Morąg
Kierownik sekretariatu
Jolanta Oleszkiewicz - pok. 108
tel.: (89) 757 80 24 wew. 124
fax: (89) 757 80 24 wew. 130
e-mail: zam.w.karny@ostroda.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Elblągu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ostróda oraz gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda