Sąd Okręgowy w Krakowie

Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Woj. Małopolskie

informacja@krakow.so.gov.pl

(12) 619 50 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 6:00 - 19:00

Godziny przyjęć interesantów przez:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:30

Czytelnię Akt Sądu Okręgowego:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 15:00 (przerwa 11:00 - 11:15 oraz 13:15 - 13:30)
Piątek: 10:30 - 18:00 (przerwa 13:15 - 13:30 oraz 16:15 - 16:30)
ostatni dzień roboczy miesiąca od godziny 8:00 do godziny 13:30 z przerwą od 11:00 do 11:15.

tel.: (12) 619 58 36
W przypadku awarii systemu, kasa Sądu Okręgowego w Krakowie przyjmuje opłaty ręcznie na kwitariusz przychodowy.

Konta bankowe:
NBP Oddział w Krakowie
Dochody budżetowe (opłaty np.: koszty, grzywny):
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000

NBP Oddział w Krakowie
Sumy na zlecenie (m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego):
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000

BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki zasądzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie):
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
30 1130 1017 0021 1001 1390 0004

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
03 1130 1017 0021 1001 1390 0005

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001

BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia):
57 1130 1017 0021 1001 1390 0003

Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK
NIP 676-106-90-43
REGON 000322695

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:

Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Okręgowego w Krakowie:

Sumy depozytowe w PLN:
37 1240 6957 0111 0000 0000 0943

Sumy depozytowe w USD:
27 1240 6957 0787 0000 0000 0206

Sumy depozytowe w EUR:
50 1240 6957 0978 0000 0000 0233

Sumy depozytowe w CHL:
88 1240 6957 0797 0000 0000 0160

Sumy depozytowe w GBP:
02 1240 6957 0789 0000 0000 0168

Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Halina Widomska - pok K-620 (VI Piętro)
tel.: (12) 619 58 60
fax: (12) 619 57 20
e-mail: 1c@krakow.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu:
Arkadiusz Jania - pok. K-417 (IV Piętro)
tel.: (12) 619 50 27
fax: (12) 619 50 28
e-mail: socywodw@krakow.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Czuchraj - pok. L-615 (VI Piętro)
tel.: (12) 347 10 00
fax: (12) 347 1010
e-mail: 3k@krakow.so.gov.pl

IV Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Maria Urbanik - pok. L-519 (V Piętro)
tel.: (12) 347 11 00, (12) 347 11 28
fax: (12) 347 11 09
e-mail: 4ko@krakow.so.gov.pl

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Anna Jaromin - pok. A-102 (I Piętro)
tel.: (12) 619 64 83
fax: (12) 619 64 84
e-mail: 5p@krakow.so.gov.pl

VI Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Cholewa - pok. L-619 (VI Piętro)
tel.: (12) 347 12 00
fax: (12) 347 12 09, (12) 347 12 10
e-mail: 6k@krakow.so.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Wróbel - pok. C-33 (Poziom 0)
tel.: (12) 619 50 46, (12) 619 59 41
fax: (12) 619 50 46
e-mail: 7us@krakow.so.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu:
Lidia Rożanowska - pok. E-502 (V Piętro)
tel.: (12) 619 59 80, (12) 619 59 87
fax: (12) 619 59 81
e-mail: so_IX_gospodarczy@krakow.so.gov.pl

X Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Daria Pichórz - pok. k-505 (V Piętro)
tel.: (12) 619 58 26
fax: (12) 619 58 27
e-mail: so_x_wizytacyjny@krakow.so.gov.pl

XI Wydział Cywilny Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Anna Fortuna-Banaś - pok. A-12 (Poziom 0)
tel.: (12) 619 58 71
fax: (12) 619 58 71
e-mail: 11cr@krakow.so.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Teresa Olszewska - pok. E-215 (II Piętro)
tel.: (12) 619 59 38
fax: (12) 619 53 18
e-mail: 12go@krakow.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Chrzanowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Sąd Rejonowy w Miechowie Sąd Rejonowy w Myślenicach Sąd Rejonowy w Olkuszu Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej Sąd Rejonowy w Wadowicach Sąd Rejonowy w Wieliczce