Sąd Okręgowy w Opolu

ul. plac Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Woj. Opolskie

boi@opole.so.gov.pl

(77) 541 81 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (77) 541 81 05, (77) 541 81 90
e-mail: boi@opole.so.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (77) 541 8 105, (77) 541 81 90
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym na godzinę przed zamknięciem Czytelni

Biuro Podawcze:
- ul. plac Daszyńskiego 1
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

- ul. Plebiscytowa 3a
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 17:45
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Wpłaty za opłaty sądowe należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole 54 1010 1401 0013 8422 3100 0000
Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
W tytule wpłaty należy podać:
sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału oraz nazwę wnioskodawcy lub powoda

Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora, należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole 43 1010 1401 0013 8413 9120 0000
Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
W tytule wpłaty należy podać:
sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału oraz nazwę wnioskodawcy lub powoda

Wpłaty poręczeń majątkowych, kaucje gwarancyjne, wadia, należy wpłacać na rachunek sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Opole
17 1130 1017 0021 1002 5190 0004
przy wpłatach z zagranicy podajemy:
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

rachunki walutowe:
USD 87 1130 1017 0021 10025190 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1002 5190 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1002 5190 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1002 5190 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Gamrot - pok. 116, 118 (I piętro)
tel.: (77) 541 81 60
fax: (77) 541 81 51

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Ewelina Południak - pok. 307 (III piętro)
tel.: (77) 541 82 30
fax: (77) 541 82 31
e-mail: cywilny.odwolawczy@opole.so.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Plebiscytowa 3a
Kierownik Sekretariatu
Joanna Pomorska - pok. 118 (I piętro)
tel.: (77) 541 95 40
fax: (77) 541 95 41
e-mail: karny@opole.so.gov.pl

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Plebiscytowa 3a
Kierownik Sekretariatu
Anna Jędryszek - pok. 14 (parter)
tel.: (77) 541 95 80
fax: (77) 541 95 81
e-mail: penitencjarny@opole.so.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Szostak - pok. 11 (parter)
- w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
tel.: (77) 541 82 10
- w sprawach z zakresu prawa pracy
tel.: (77) 541 82 20
fax: (77) 541 82 11

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretriatu
Halina Krzyżanowska - pok. 315 (III piętro)
tel.: (77) 541 82 00
fax: (77) 541 82 01
e-mail: gospodarczy@opole.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
ul. Plebiscytowa 3a
Kierownik Sekretariatu
Renata Sporin - pok. 219 (II piętro)
tel.: (77) 541 95 60
fax: (77) 541 95 61
e-mail: karny.odwolawczy@opole.so.gov.pl

VIII Wydział Wizytacyjny
Kierownik Sekretariatu
Felicja Lysy - pok. 210 (II piętro)
tel.: (77) 541 81 40
fax: (77) 541 81 41

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Brzegu Sąd Rejonowy w Głubczycach Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Sąd Rejonowy w Kluczborku Sąd Rejonowy w Nysie Sąd Rejonowy w Oleśnie Sąd Rejonowy w Opolu Sąd Rejonowy w Prudniku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich