Sąd Rejonowy w Kwidzynie

ul. plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
Woj. Pomorskie

administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

(55) 262 45 49

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (55) 262 45 49
e-mail: boi@kwidzyn.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:30

Kasa Sądu:
tel.: (55) 262 45 47
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00

1. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH Z ZAKRESU SUM DEPOZYTOWYCH
Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uprzejmie informuję iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.
Rachunki prowadzone będą przez Bank Gospodarki Krajowej odpowiednio:
PLN 98 1130 1017 0021 1001 0090 0004
USD 71 1130 1017 0021 1001 0090 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1001 0090 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1001 0090 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1001 0090 0003

W związku z powyższym wszelkie wpłaty w zakresie sum depozytowych strony postępowania sądowego winny dokonywać wyłącznie na wyżej wskazanie rachunki.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie będzie możliwość dokonania wpłaty w kasie Sądu sum depozytowych w PLN oraz w walutach obcych.

2. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym należy dokonywać na rachunek :
NBP O/O Gdańsk
21101011400050341398000000

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Magdalena Olszewska
tel.: (55) 262 45 50 wew. 550
fax: (55) 262 45 51
e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Justyna Dyka-Tarnowska
tel.: (55) 262 45 60 wew. 560
fax: (55) 262 45 60
e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
p.o. Kierownik sekretariatu
Adriana Puczkowska
tel.: (55) 262 46 20
fax: (55) 262 46 41
e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kościuszki 30 A, 82-500 Kwidzyn
Kierownik sekretariatu
Monika Kozłowska
tel.: (55) 262 46 10
fax: (55) 262 46 40
e-mail: kwkwidzyn@kwidzyn.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie
ul. Mickiewicza 17, 82-400 Sztum
Kierownik sekretariatu
Karolina Jarmołowska
tel.: (55) 277 33 41, (55) 277 90 77
tel./fax: (55) 277 90 79 wew. 20
e-mail: kwsztum@kwidzyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

miasta: Kwidzyn, Dzierzgoń, Prabuty, Sztum oraz gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.