Sąd Okręgowy w Świdnicy

ul. plac Grunwaldzki 14, 58-100, Świdnica
Woj. Dolnośląskie

boi@swidnica.so.gov.pl

(74) 851 83 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwy technczne: 11:30 - 12:00 i 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa techniczna 11:30 - 12:00)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwy technczne: 11:30 - 12:00 i 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa techniczna 11:30 - 12:00)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwy technczne: 11:30 - 12:00 i 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa techniczna 11:30 - 12:00)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (przerwy technczne: 11:30 - 12:00 i 15:00 - 15:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa techniczna 11:30 - 12:00)

Wpłaty dotyczące: wpisów sądowych, kosztów sądowych, grzywny, opłat kancelaryjnych należy dokonywać na poszczególne konta w zależności od tego, w którym wydziale toczy się sprawa sądowa:
I Wydział Cywilny: 21 1010 0055 2193 0030 0400 0001
II Wydział Cywilny Odwoławczy: 91 1010 0055 2193 0030 0400 0002
III Wydział Karny: 64 1010 0055 2193 0030 0400 0003
IV Wydział Karny Odwoławczy: 37 1010 0055 2193 0030 0400 0004
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych: 10 1010 0055 2193 0030 0400 0005
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 53 1010 0055 2193 0030 0400 0007
Sekcja Realizacji Należności Sądowych: 26 1010 0055 2193 0030 0400 0008
W pozostałych przypadkach wpłaty proszę dokonywać na konto:
NBP O/O WROCŁAW 50 1010 1674 0054 0922 3100 0000

Wpłaty dotyczące: wadiów, poręczeń majątkowych, zabezpieczeń, depozytów w sprawach cywilnych oraz karnych należy dokonywać na konto sum depozytowych:
PLN: 98 1130 1017 0021 1001 9790 0004
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu.

Wpłaty dotyczące: zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora należy dokonywać na konto:
NBP O/O WROCŁAW 87 1010 1674 0054 0913 9800 0000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Karwat
tel.: (74) 851 82 26
e-mail: krystyna.karwat@swidnica.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Rybińska
tel.: (74) 851 82 92
fax: (74) 851 83 26
e-mail: jadwiga.rybinska@swidnica.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jurek
tel.: (74) 851 82 91
e-mail: 3k@swidnica.so.gov.pl

IV Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Lidia Szukalska
tel.: (74) 851 82 85
e-mail: l.szukalska@swidnica.so.gov.pl

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Studniarz
tel.: (74) 851 82 56
fax: (74) 851 82 20
e-mail: ewa.studniarz@swidnica.so.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Marzena Buda
tel.: (74) 851 82 32
e-mail: marzena.buda@swidnica.so.gov.pl

Sekcja Realizacji Należności Sądowych
Kierownik Sekretariatu
Teresa Wasylkiewicz
tel.: (74) 851 82 95

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Sąd Rejonowy w Kłodzku Sąd Rejonowy w Świdnicy Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich