Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Woj. Dolnośląskie

boi@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

(71) 748 90 00

Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Świebodzka 5, ul. Poznańska 16
tel.: (71) 748 90 00
e-mail: boi@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
ul. Świebodzka 5, ul. Poznańska 16
e-mail: czytelnia@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:25 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:25 - 15:00

Biuro Podawcze:
ul. Świebodzka 5, ul. Poznańska 16
e-mail: biuro.podawcze@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
ul. Świebodzka 5
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

- opłat sądowych (koszty, opłaty, grzywny):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 – konto dochodów budżetowych

Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
- sygnaturę sprawy lub numer karty dłużnika, dla wydziałów KRS - nr KRS podmiotu,
- imię i nazwisko, dla wydziałów KRS nazwa podmiotu
- adres.

- zaliczek (na biegłych, tłumaczy, kuratorów, koszty postępowania upadłościowego i innych):
IBAN: PL
kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW
Numer rachunku: NBP o/o Wrocław
40 1010 1674 0077 8013 9800 0000 – konto suma na zlecenie
Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (art. 22a Prawa upadłościowego) i restrukturyzacyjnego (art. 230 Prawa restrukturyzacyjnego) należy uiszczać na konto sum na zlecenie.

- poręczeń i zabezpieczeń majątkowych:
Numer rachunku: BGK o/o Wrocław
72 1130 1017 0021 1001 8290 0004 – konto sum depozytowych
Od 1 stycznia 2015r. wpłaty dotyczące sum depozytowych mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (nie ma możliwości dokonywania wpłat w Punkcie kasowym).

- świadczeń pieniężnych i nawiązek:
Numer rachunku: BGK o/o Wrocław
21 1130 1033 0018 8160 9720 0001 – konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

I Wydział Cywilny
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Ewa Zydel - pok. 306 (piętro III)
tel.: (71) 748 90 55
fax: (71) 748 90 56
e-mail: icywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Kuriata - pok. 312 (piętro III)
tel.: (71) 74 89 065
fax:( 71) 74 89 066
e-mail: iikarny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik sekretariatu
Luiza Zborowska-Jędro - pok. 225 (piętro II)
tel.: (71) 748 90 75
fax: (71) 748 90 76
e-mail: iiirodzinny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

IV Wydział Gospodarczy
ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Iwanoczko - pok. 204 (piętro II)
tel.: (71) 748 93 15
fax: (71) 748 93 16
e-mail: ivgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kaczor - pok. 217 (piętro II)
tel.: (71) 748 93 25
fax: (71) 748 93 26
e-mail: vgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Anna Dymała - pok. 100 (piętro I)
tel.: (71) 748 92 15
fax: (71) 748 92 16
e-mail: vigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów
ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Agata Księżopolska-Kotarba - pok. 115 (piętro I)
tel.: (71) 748 92 30
fax: (71) 748 92 31
e-mail: viigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Aldona Kościelna - pok. 112 (piętro I)
tel.: (71) 748 92 40
fax: (71) 748 92 41
e-mail: viiigospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Barbara Materkowska - pok. 102 (I Piętro)
tel.: (71) 748 92 50
fax: (71) 748 92 51
e-mail: ixgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

XI Wydział Cywilny
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kroik - pok. 325 (piętro III)
tel.: (71) 748 90 95
fax: (71) 748 90 96
e-mail: xicywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

XII Wydział Karny
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Ewa Ząbkiewicz - pok. 308 (piętro III)
tel.: (71) 748 91 05
fax: (71) 748 91 06
e-mail: xiikarny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

XIV Wydział Cywilny
ul. Świebodzka 5, 50-046 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bartlewicz - pok. 303 (piętro III)
tel.: (71) 748 91 15
fax: (71) 748 91 16
e-mail: xivcywilny@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

XV Wydział Gospodarczy
Ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Wieczorek - pok. 217 (piętro II)
tel.: (71) 748 93 35
fax: (71) 748 93 36
e-mail: xvgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Fabryczna i Psie Pole