Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 10, 11, 11a, 58-300 Wałbrzych
Woj. Dolnośląskie

informacja@walbrzych.sr.gov.pl

(74) 843 03 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Informacja Ksiąg Wieczystych:
tel.: (74) 843 03 52
e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:45

Oddział Centralnej Informacji KRS:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Monitor Sądowy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (przerwa: 12:00 - 12:15 oraz 14:30 - 15:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00 (przerwa: 12:00 - 12:15)

1. Dokonywanie wpłat dotyczących:
wpisów sądowych, kosztów sądowych, grzywny, opłat kancelaryjnych
należy dokonywać na numer konta :
IBAN PL78 1010 1674 0047 8922 3100 0000

2. Dokonywanie wpłat dotyczących:
poręczeń majątkowych, kaucji, wadiów, depozytów
należy dokonywać na numer konta:
04 1130 1017 0021 1001 9590 0004 dla płatności w PLN
74 1130 1017 0021 1001 9590 0005 dla płatności w USD
58 1130 1017 0021 1001 9590 0002 dla płatności w EUR
85 1130 1017 0021 1001 9590 0001 dla płatności w CHF
31 1130 1017 0021 1001 9590 0003 dla płatności w GBP

3. Dokonywanie wpłat dotyczących:
zaliczek na biegłych i kuratorów, ogłoszenia w prasie, wpisy w Rejestrze Spadkowym
należy dokonywać na numer konta:
IBAN PL34 1130 1033 0018 8165 0520 0003

4. Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:
IBAN PL88 1130 1033 0018 8165 0520 0001

UWAGA
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem art. 83a. Ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2015 r. sumy depozytowe wpłacane przez strony postępowania podlegają konsolidacji Ministra Finansów. Wobec powyższego, od tego dnia Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie przyjmuje wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wszelkie sumy wpłacane na konto depozytowe należy realizować przelewem bankowym.

Wpłaty gotówkowe dotyczące depozytów sądowych mogą być dokonywane bez dodatkowych opłat w placówkach Banku Pocztowego S.A. na poniższy numer rachunku:
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
87 1320 0022 0336 0000 0000 0964

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Domańska
tel.: (74) 843 03 01, (74) 843 03 03
fax: (74) 843 03 05
e-mail: wydzial1c@walbrzych.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Pacałowska
tel.: (74) 843 03 10
fax: (74) 843 03 17
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jawna
tel.: (74) 843 03 30 do 35
fax: (74) 843 03 34
e-mail: wydzial4r@walbrzych.sr.gov.pl

V Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Ewa Dzilińska
tel.: (74) 843 04 00, (74) 843 04 01
e-mail: wydzial5p@walbrzych.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kacała
tel.: (74) 843 04 06, (74) 843 04 07, (74) 843 04 77
fax: (74) 843 04 08
e-mail: wydzial6g@walbrzych.sr.gov.pl

VIII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Kajczyńska
tel.: (74) 843 04 15
fax: (74) 843 04 23,
e-mail: wydzial7kw@walbrzych.sr.gov.pl

VIII Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agata Dumicz
tel.: (74) 843 04 26
e-mail: wydzial8c@walbrzych.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Sprawuje nadzór nad

miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych oraz gminy: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Walim