Sąd Rejonowy w Świdnicy

ul. Leopolda Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica
Woj. Dolnośląskie

boi@swidnica.sr.gov.pl

(74) 851 84 00

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (74) 851 84 60
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (74) 851 84 00
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
tel.: (74) 851 84 59
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek – Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy:
NBP O/Okręgowy Wrocław
45 1010 1674 0053 9522 3100 0000

Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych oraz zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy:
NBP O/Okręgowy Wrocław
82 1010 1674 0053 9513 9800 0000

Kasa Sądu Rejonowego w Świdnicy nie przyjmuje wpłat z tytułu poręczeń majątkowych oraz z tytułu uiszczenia ceny nabycia nieruchomości w drodze licytacji. Należności z tych tytułów należy wpłacać na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Świdnicy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
22 1130 1017 0021 1001 8390 0004 – waluta PLN
76 1130 1017 0021 1001 8390 0002 – waluta EUR

Opłaty sądowe (zawierające orzeczone nawiązki lub świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) należy wpłacać na konto Funduszu Sądu Rejonowego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
87 1130 1033 0018 8161 1420 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Stodulska - pok. 226 (I piętro)
tel.: (74) 851 84 03
fax: (74) 851 84 51
e-mail: Icywilny@swidnica.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Wolak - pok. 430 (III piętro)
tel.: (74) 851 84 25
fax: (74) 851 84 49
e-mail: IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Zych - pok. 210 (I piętro)
tel.: (74) 851 84 23
tel./fax: (74) 851 84 22
e-mail: IVpracy@swidnica.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Adriana Śliwa - pok. 104 (parter)
tel.: (74) 851 84 58
e-mail: Vkw@swidnica.sr.gov.pl

VI Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Kamila Salamon - pok. 324 (II piętro)
tel.: (74) 851 84 73
fax: (74) 851 84 92
e-mail: VIkarny@swidnica.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Sprawuje nadzór nad

miasta: Świdnica i Świebodzice oraz gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów