Sąd Rejonowy w Działdowie

ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo
Woj. Warmińsko-Mazurskie

srdzialdowo@dzialdowo.sr.gov.pl

(23) 697 07 75

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Konta Bankowe:
Dochody budżetowe
(opłaty od pozwu, apelacji, zażalenia, kancelaryjne, grzywny i koszty sądowe )
78 1010 0055 1263 0050 0800 0000

Sumy na zlecenie (zaliczki na poczet kuratorów i biegłych)
96 1130 1189 0025 0125 2320 0001

Fundusz celowy Pomoc Postpenitencjarna
04 1130 1189 0025 0125 2320 0008

Rachunki depozytowe Ministra Finansów
(poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenie)
1. PLN 44 1130 1017 0021 1002 3390 0004
2. USD 17 1130 1017 0021 1002 3390 0005
3. EUR 98 1130 1017 0021 1002 3390 0002
4. CHF 28 1130 1017 0021 1002 3390 0001
5. GBP 71 1130 1017 0021 1002 3390 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Bartkowska
fax: (23) 697 07 92
e-mail: wydzial.cywilny@dzialdowo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Ankiewicz
fax: (23) 697 07 86
e-mail: wydzial.karny@dzialdowo.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Iwona Kowalska
fax: (23) 697 07 78
e-mail: wydzial.rodzinny@dzialdowo.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kuskowska
fax: (23) 697 07 89
e-mail: wydzial.nkw@dzialdowo.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Elblągu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Działdowo
gminy: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno